Funkcje ulicy
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Kiedy na wiosnę 2013 roku Fundacja Normalne Miasto - Fenomen rozpoczęła propagowanie w Łodzi idei woonerf, nie byliśmy pewni czy takie rozwiązanie przyjmie się w naszym mieście. Przypuszczaliśmy, że mieszkańcom może spodobać się pomysł przeobrażenia ulicy z dotychczasowego parkingu na przestrzeń bardziej przyjazną ludziom

Podwórzec miejski

Sam pomysł na woonerf nie jest nowy, ma już kilka dekad i został zapoczątkowany w Holandii.
Holandia w latach 70. XX wieku przeżywała boom motoryzacyjny. Co za tym idzie zaczęło brakować miejsc do parkowania, a jednocześnie drastycznie wzrosła liczba wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów. Wówczas tamtejsi inżynierowie odpowiedzialni za zarządzenie ruchem drogowym wpadli na pomysł, aby ulice, przy których mieszkają ludzie, przeobrazić w przestrzenie do wspólnego życia. Miejsca, w których wspólne bytowanie pieszych, rowerzystów i kierowców samochodów dawało się okiełznać.
Doszliśmy do wniosku, że Polska znajduje się dokładnie w takim samym momencie rozwoju motoryzacji co Holandia ponad 4 dekady temu. Stąd pomysł na podwórzec miejski - jak nazwaliśmy woonerf.

Spotkania z mieszkańcami

Chcąc przekonać się, że nasze przewidywania nie są bezpodstawne, spotkaliśmy się z mieszkancami ulicy 6 Sierpnia i przedstawiliśmy im pomysł na zmianę ich ulicy. Udało się - sami mieszkańcy zgłosili ten projekt do budżetu obywatelskiego, zaś głosujący wybrali go do realizacji. Możemy się już cieszyć pierwszym w Polsce woonerfem.
Na spotkaniu z mieszkańcami ulicy Piramowicza jeden z łodzian ze wzruszeniem mówił, że widział woonerfy w Holandii i przez myśl nie przeszło mu, że może czegoś takiego oczekiwać na swojej ulicy.

Czego można oczekiwać?

Mieszkańcy intuicyjnie wiedzą, że ulice nie muszą służyć jedynie samochodom za parking, że mogą być ważnym elementem przestrzeni publicznej zwłaszcza w Śródmieściu, gdzie innych przestrzeni nie ma. Dlatego jest nasz program, w którym chcemy ośmielić mieszkanców, pokazać im dobre wzorce i wskazać czego mogą oczekiwać od władz miasta i drogowców. Ponieważ wierzymy w mądrość łodzian i to, że potrafią dostrzec co jest dla nich najlepsze, dalej będziemy podpowiadać i pokazywać rozwiązania stosowane na szeroką skalę na całym cywilizowanym świecie. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją "Inna droga - funkcje ulicu", dostępną w serwisie ISSUU.COM

Publikacja "Funkcje ulicy" (kliknij), znajdziesz w niej:

  • przypomnienie historycznych funkcji ulicy, przykłady dobrych praktyk z całego świata (autorzy: Tomasz Bużałek, współautor akademicnkiego podręcznika dotyczącego zrównoważonego rozwoju w tematyce transport oraz Olga Zuchora, studentka gospodarki przestrzennej, koordynatorka projektu "Przestrzeń dla Łodzi")
  • podstawowy podział dróg, nazwy klas dróg, ogólne zasady dotyczące ich planowania (autor: Jarosław Góralczyk, administratywista, członek Rady Programowej i Zarządu Fundacji Fenomen)

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu