Pasaż Rubinsteina
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Rozpoczynamy doradztwo dla aktywnych obywateli we wpływaniu, z poziomu indywidualnego mieszkańca, na instytucje miejskie. Zauważasz problem dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogego w swoim otoczeniu? Możemy pomóc Ci dobrać odpowiednie narzędzia, aby sprawa ruszyła do przodu.

Metryczka sprawy

  • Lokalizacja: al. Kościuszki na wysokości pasażu Rubinsteina (Google Maps).
  • Problem: parkujące samochody uniemożliwiające przejście chodnikiem.
  • Propozycje rozwiązania: wprowadzenie całkowitego zakazu parkowania, wprowadzenie nakazu parkowania równoległego, ustawienie elementów ograniczających parkowanie w sposób uniemożliwiający przejście chodnikiem (gazony, słupki, stojaki rowerowe, ławki, inne elementy małej architektury).
  • Wybrane rozwiązanie: ustawienie elementów ustawienie elementów ograniczających parkowanie w sposób uniemożliwiający przejście chodnikiem (słupki).
  • Jednostka właściwa do realizacji zadania: Zarząd Dróg i Transportu (elementy małej architektury), Straż Miejska / Policja (doraźne interwencje). 

Opis sprawy

Odcinek al. Kościuszki na wysokości pasażu Rubinsteina jest miejscem wyjątkowym - jednym z nielicznych, gdzie (na mocy niepisanej tradycji?) kierowcy parkują nie równolegle do ulicy, ale skośnie. Taki sposób parkowania uniemożliwia często przejście w tym miejscu chodnikiem, który jest notorycznie zastawiony przez samochody.

W tej właśnie sprawie interweniuje Marcin.

Jego zmagania zaczęły się w sierpniu 2013 r. od pisma do łódzkiego Zarządu Dróg i Transportu (ZDiT) z zapytaniem o możliwość zamontowania w tym miejscu separatorów (słupków):

Szanowni Państwo

Zwracam się do Państwa z zapytanie dotyczącym możliwości zamontowania separatorów na al. Kościuszki na wysokości pasażu Rubinsteina.

Na wschodniej stronie al. Kościuszki na wysokości ww. pasażu kierowcy nieustannie parkują swoje pojazdy w sposób nieprawidłowy, ukośnie zamiast równolegle do osi jezdni tak jak obowiązuje na tym odcinku, zajmując całą szerokość chodnika. W związku z tym zwracam się z zapytaniem o możliwość zamontowania separatorów wymuszających prawidłowe parkowanie takich samych jakie zamontowane są 200 m dalej przed skrzyżowaniem z ul 6. Sierpnia na wysokości NBP.

Jest to podyktowane tym, iż interwencje Straży Miejskiej mają tylko charakter doraźny i nie są w stanie zlikwidować trwającego już dłuższy czas problemu blokowania chodnika. Zamontowanie separatorów uniemożliwiłoby również kierowcom parkowanie na przejściu dla pieszych, które znajduje się także na wysokości pasażu i w sposób bezpośredni wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na ww. przejściu z którego korzystają bardzo często rodzice z dziećmi udający się na pobliski plac zabaw.

Z góry dziękuję za analizę przedstawionego problemu i podjęcie odpowiednich kroków mających na celu jego zlikwidowanie i poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. W załączeniu zdjęcie obrazujące opisywany odcinek oraz nieprawidłowo zaparkowane pojazdy."

interwencja 01-pasaz2Istotne jest to, że w piśmie zawarł opis sytuacji, lokalizację oraz propozycję skutecznego rozwiązania problemu - co nie pozostawiło urzędnikom możliwości interpretacji jego intencji.

W tym samym czasie wystosował pismo (wniosek o dostęp do informacji publicznej) skierowany do Straży Miejskiej aby upewnić się co do skali problemu (i mieć w ręku dodatkowe argumenty w rozmowie ze ZDiT).

"W drodze dostępu do informacji publicznej proszę o podanie liczby interwencji funkcjonariuszy Straży Miejskiej na al. Kościuszki (na wysokości pasażu Rubinsteina) w okresie od 01.01.2012 do 31.06.2013. Proszę o udzielenie powyższej informacji drogą mailową na adres email.

Niebawem uzyskał odpowiedź:

"W odpowiedzi na maila nadesłanego do Straży Miejskiej informuję, że w podanym przez Pana terminie na stanowisko Dyżurnego wpłynęło 179 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania przy al. Kościuszki – Pasaż Rubinsteina, w tym podjętych przez funkcjonariuszy było 138."

 

13 sierpnia 2013 r. otrzymał odpowiedź odmowną od ZDiT, której argumentacją było iż nie mogą postawić separatorów, gdyż występuje w Śródmieściu deficyt miejsc parkingowych, sposób parkowania oznaczony jest prawidłowo, zaś egzekucja przepisów dotyczących parkowania jest zadaniem Straży Miejskiej oraz Policji.

Na pismo to Marcin odpowiedział (treść poniżej) uzupełniając wcześniejszą argumentację - odnosząc się do danych przedstawionych przez Straż Miejską. Wskazał jednocześnie na inne tego typu działania ZDiT (ustawianie słupków w miejscu częstego łamania przepisów dot. parkowania) oraz na to, że jest to jedyne miejsce na al. Kościuszki, na którym kierowcy notorycznie łamią przepisy zastawiając cały chodnik. 

"W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 13.08 br. pragnę przedstawić dodatkowe informacje które przemawiają za tym, iż postawienie w omawianym miejscu separatorów jest zasadne i w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa jak i komfortu pieszych korzystających z tego fragmentu al. Kościuszki.

Jak Pan słusznie zauważył sposób parkowania jest oznaczony prawidłowo i od egzekwowania jego przestrzegania jest Policja i Straż Miejska w Łodzi. Od tej drugiej formacji otrzymałem odpowiedź, iż w okresie od 01.01.2012 do 31.07.2013 otrzymali oni 179 zgłoszeń odnośnie nieprawidłowo parkujących pojazdów na al. Kościuszki - pasaż Rubinsteina i podjęli 138 interwencji. Treść korespondencji ze Strażą Miejską w razie konieczności mogę udostępnić. Tak więc średnio co trzeci dzień napływało zawiadomienie w omawianej sprawie, co pozwala stwierdzić, iż jest to dość poważny problem, z którym Straż Miejska w Łodzi nie jest w stanie sobie poradzić gdyż zmuszona by była do oddelegowania w to miejsce przyjemniej jednego patrolu który przez cały dzień pilnował by prawidłowego parkowania pojazdów. Oczywiście jest to niewykonalne ze względu na koszty jak i to na to, że nie jest to jedyne miejsce na mapie Łodzi które wymaga interwencji strażników.

Jednym z Pana argumentów przemawiającym za negatywnym rozpatrzeniem mojej prośby był deficyt miejsc parkingowych w ścisłym centrum Miasta. Pragnę jeszcze raz podkreślić iż moim celem nie jest likwidacja miejsc parkingowych tylko doprowadzenie do sytuacji w której kierowcy będą z nich korzystać w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na danym odcinku drogi.

Dziwi mnie również Pana stanowisko odmowne ze względu na fakt iż dosłownie w sąsiedztwie tj. przed skrzyżowaniem z ul. 6. Sierpnia miejsca parkingowe są oddzielone od "chodnika" separatorami dokładnie w sposób postulowany przeze mnie (zdjęcie opisywanego fragmentu al. Kościuszki z separatorami w załączeniu).

Dodatkowym argumentem przemawiającym za separatorami jest fakt iż regularnie pojawiają się one w różnych miejscach Łodzi i mają właśnie na celu wymuszenie przestrzeganie obowiązujących przepisów jak np. na ul. Wileńskiej na odcinku Bratysławska - Bandurskiego.

W związku z powyższym zwracam się o ponowne rozpatrzenie omawianego problemu i przeanalizowanie przedstawionych przeze mnie dodatkowych argumentów przemawiających w mojej ocenie za koniecznością postawienia na tym odcinku separatorów umożliwiających zarówno parkowanie jaki i swobodne korzystanie z chodnika przez pieszych.

interwencja 01-pasaz3Po ponownej korespondencji Marcin został zapewniony o tym, iż na wiosnę 2014 roku zostanie wymalowana linia pozioma która (zdaniem ZDiT) powinna rozwiązać problem. Linia ta nie została nigdy przez ZDiT wymalowana.

Po informacji od Marcina 23 lutego 2014 roku Biuro Architekta Miasta także wystosowało wniosek do ZDiT o zamontowanie na omawianym odcinku separatorów (do wiadomości Marcina). Pismo to zostało pozytywnie rozpatrzone - termin montażu słupków wyznaczono na koniec II kwartału 2014 r.

Przy braku realizacji zadania w kolejnych terminach padła deklaracja, że ustawienie słupków w w tym miejscu będzie elementem akcji "Pro100 chodnikiem" w 2015 roku.


 Marcin wysłał do Zarządu Dróg i Transportu w drodze dostępu do informacji publicznej pismo, w którym pytał się o terminy remontów chodników w ramach projektu “Pro100 chodnikiem”. W ramach tych prac przy al. Kościuszki na wysokości pasażu Rubinsteina (zgodnie z zapowiedzią Zarządu Dróg i Transportu) mają stanąć separatory, porządkujące kwestię parkowania.

Treść wysłanego zapytania:

"Szanowni Państwo,

W ramach dostępu do informacji publicznej z wracam się z prośbą o udostępnienie harmonogramu prac przewidzianych na rok 2015 w ramach programu "Pro100 chodnikiem" ogłoszonym na Państwa stronie internetowej 16.12.2014 r. Link poniżej

http://zdit.uml.lodz.pl/pl/news/pokaz/1652/Dwa_razy_wiecej_na_remonty_chodnikow

oraz podania dokładnych lokalizacji tych prac."

Pod koniec marca Marcin otrzymał odpowiedź:

rubstainpismo

Niestety, zamiast udzielenia odpowiedzi urzędnicy:

  1. Odwołują się do opublikowanej na stronie ZDiT grafiki, na której nie ma ani dokładnych lokalizacji prowadzonych inwestycji (o co wyraźnie prosił Marcin), ani ich terminów (link do grafiki ZDiT: http://www.zdit.uml.lodz.pl/files/news/connected/mapa_chodniki_6072338e.jpg)

  2. Z otrzymanej informacji można wywnioskować, że termin rozpoczęcia wszystkich remontów to II kwartał tego roku. Czyżby Zarząd Dróg nie miał harmonogramu prowadzonych przez siebie prac, które - zgodnie z odpowiedzią tej instytucji - już powinny się rozpoczynać?

Pan Marcin poinformował nas, że 23 lutego 2016 odbył rozmowę z Komendantem Straży Miejskiej w Łodzi. Jednym z tematów, jakie poruszył była sytuacja na pasażu Rubinsteina. Zjawisko nasilało się do tego stopnia, że w pewnym momencie pasaż został zastawiony samochodami niemal w całości. Pan Komendant po zapoznaniu się z materiałem zdjęciowym i stanowiskiem ZDiT wyraził zaskoczenie postawą kierowców i zapewnił uczulenie dyspozytorów na tę lokalizację, oraz zadeklarował zbadanie przyczyny słabej skuteczności Straży Miejskiej w tej lokalizacji.

Pan Marcin poświęcił również chwilę, by pewnego ranka osobiście prosząc kierowców próbujących parkować o pozostawienie pojazdów w wyznaczonych, legalnych miejscach, co odniosło zamierzony skutek.

Pan Marcin w tych okolicznościach uważa, że sytuacja została opanowana, jednak wymaga monitorowania. Jak Pan Marcin napisał w mailu "warto interweniować i nie poddawać się po pierwszym niepowodzeniu."


Masz sprawę, którą możemy opisać? Utnąłeś/ utnkęłaś w martwym punkcie? Potrzebujesz wsparcia, w napisaniu pisma? Nie wiesz jak przekonać urzędników do wprowadzenia zmiany poprawiającej bezpieczeństwo? Skontaktuj się z nami. Oferujemy wsparcie merytoryczne (eksperckie), pomożemy Ci skontruować pisma, znajdziemy razem z Tobą odpowiednie paragrafy na poparcie Twojego pomysłu, pomożemy przetłumaczyć odpowiedzi z "urzędniczego" na polski.


Tekst: Jarosław Góralczyk

Zdjęcia: KM, MFM

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu