Gra
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Bezpieczne Miasto Inna Droga - edukacyjna gra karciana

Spraw, aby infrastruktura drogowa Twojego miasta była bardziej przyjazna i praktyczna. Poznaj bezpieczne rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego, a także transportu samochodowego i komunikacji zbiorowej. Stwórz swój własny zestaw rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Rywalizuj z innymi graczami, tworząc właściwe połączenia oraz zależności i zdobądź jak najwięcej punktów bezpieczeństwa. Daj dobry przykład. Niech wygra najbardziej bezpieczne miasto!

 

Poniżej przedstawiamy krótki opis kart bezpiecznego miasta z odniesieniami do publikacji w których możecie znaleźć więcej informacji na ich temat.

 

gry 

 

Chcesz otrzymać grę? Skontaktuj się z nami.

 

Transport samochodowy:

1 Program uspokajania ruchu (tempo30) Dobrze zaprojektowana strefa tempo-30 wpływa na uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa. Największym wyzwaniem jest dobry dobór urządzeń do zamontowania na drodze - a nie znaków. 10 Uspokajanie ruchu  karta 01-s  
2 Gazony przy progach zwalniających Uniemożliwiają omijanie progów zwalniających. 9 Zieleń przydrożna  
3 Parkowanie na ulicy Wyznaczenie parkowania na jezdni (przy jej krawędzi) powoduje, że ulica zyskuje stałą szerokość. Kierujący jadą ostrożniej uważając na parkujące pojazdy, a piesi mogą swobodnie korzystać z chodników. 1  Funkcje ulicy karta 03-s  
4 Park and ride Parkingi samochodowe przy peryferyjnych przystankach pozwalają na kontynuowanie podróży transportem zbiorowym. Zmniejsza to liczbę parkujących aut w mieście. 8 Polityka parkingowa karta 04-s  
5 Skrzyżowanie równorzędne Obowiązuje na nich "zasada prawej ręki". Wymusza to na kierowcach nieschematyczne myślenie. Wyznaczenie ich strefowo na kilku skrzyżowaniach daje możliwość demontażu dużej liczby znaków 10 Uspokajanie ruchu  karta 05  
6 Dobra polityka parkingowa Wymusza rotację samochodów oraz prowadzi do usuwania nieprawidłowo zaparkowanych aut z ulic, zwiększa liczbę wolnych miejsc parkingowych i podnosi atrakcyjność danego terenu. 8 Polityka parkingowa  
7 Parkowanie w niedozwolony sposób Parkowanie samochodów na trawnikach i chodnikach ogranicza widoczność zwłaszcza przy przejściach dla pieszych oraz skutecznie utrudnia poruszanie się pieszo. 8 Polityka parkingowa  karta 07  
8 Ulica zachęcająca do szybkiej jazdy Łagodne łuki, szerokie pasy ruchu, oddzielne jezdnie jednokierunkowe umożliwiają kierowcom jazdę prędkością większa niż dozwolona. 1  Funkcje ulicy  karta 08  
9 Szpaler drzew blisko jezdni Drzewa wizualnie zawężają jezdnie, co wpływa na obniżenie prędkości; dodatkowo dają cień, chronią przed oślepieniem, obniżają temperaturę otoczenia. 9 Zieleń przydrożna karta 09-s  
10 Szykany Elementy sztucznie zmieniające ukształtowanie ulicy tak aby kierujący samochodem musiał nieznacznie zmodyfikować tor jazdy. 10 Uspokajanie ruchu  karta 10-s  

 

Komunikacja zbiorowa:

11 Zamknięcie drogi dla samochodów Udostepnienie niektórych ulic w mieście dla transportu rowerowego i komunikacji zbiorowej z jednoczesnym zamknięciem ich dla samochodów eliminuje ruch tranzytowy przez dany obszar miasta. 14  Uspokojenie ruchu przy pomocy MPK karta 11-s  
12 Zielone torowisko Jednoznacznie wskazuje wydzielony pas tramwajowy; dodatkowo zawęża jezdnie, wpływa na ekosystem, a także wygląda ładniej niż szare kamienie. Zieleń przydrożna  karta 12-s  
13 Przystanek wiedeński Podniesiona jezdnia na wysokości platformy przystanku ułatwia dojście i wsiadanie do tramwaju oraz podnosi bezpieczeństwo pieszych. 14  Uspokojenie ruchu przy pomocy MPK karta 13-s  
14 Antyzatoka Miejsce zatrzymania pojazdów komunikacji wysunięte w kierunku jezdni; uspokaja ruch samochodowy przy przystanku oraz zwiększa powierzchnie przystanku na wymianę pasażerów. 14  Uspokojenie ruchu przy pomocy MPK karta 14-s  
15 Dostępność transportu zbiorowego Łatwa dostępność transportu zbiorowego zmniejsza liczbę samochodów co przekłada się na podniesienie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu 14  Uspokojenie ruchu przy pomocy MPK karta 15-s  
16 Wydzielone torowiska Umożliwiają tramwajom szybkie pokonywanie trasy. Ich zastosowanie uniemożliwia blokowania ruchu komunikacji publicznej przez samochody. 14  Uspokojenie ruchu przy pomocy MPK karta 16-s  
17 Brak przystanku przesiadkowego Zmniejsza komfort przesiadki, wydłuża czas podróży oraz naraża pasażera na konieczność przechodzenia przez jezdnie. 14  Uspokojenie ruchu przy pomocy MPK karta 17-s  
18 Brak wysepek tramwajowych Brak wysepek tramwajowych powoduje, że pasażerowie wysiadają z pojazdu wprost na ulicę - może to powodować niebezpieczne sytuacje kiedy kierowca samochodu nie zatrzyma się przed przystankiem. 14  Uspokojenie ruchu przy pomocy MPK  
19 Sprawny transport zbiorowy Konkurencyjny transport zbiorowy zachęca do korzystania z autobusów i tramwajów zamiast z prywatnych samochodów. Podróż komunikacją publiczną jest szybsza i bardziej wygodna niż własnym autem. 14  Uspokojenie ruchu przy pomocy MPK karta 19-s  
20 Dosunięcie torowiska do chodnika Ułatwia wsiadanie pasażerom do pojazdu i uniemożliwia ruch samochodów podczas wymiany pasażerów komunikacji zbiorowej  14  Uspokojenie ruchu przy pomocy MPK karta 20-s  

Ruch rowerowy:

21 Wyniesiony wjazd na posesję Zarówno chodnik jak i droga rowerowa nie zmieniają swojego położenia. To korzystający z wjazdu ma "podjazd", informujący go, że jest "gościem" i powinien ustąpić pierwszeństwa pieszym i rowerzystom. 11 Infrastruktura rowerowa karta 21-s  
22 Rower publiczny Zwiększa liczbę rowerzystów, a także zwiększa świadomość samorządów oraz kierowców w kwestii obecności transportu rowerowego w mieście. Prowadzi to do zwiększenia czujności na drogach. 11 Infrastruktura rowerowa  karta 22  
23 Parking i stojaki rowerowe Zachęcają do częstszego korzystania z rowerów i łączenia środków transportu. 11 Infrastruktura rowerowa karta 23-s  
24 Podpórki na skrzyżowaniach Umożliwiają wygodne oczekiwanie na światło zielone i przyspieszają opuszczenie skrzyżowania. Separują także ruch pieszy od rowerowego 11 Infrastruktura rowerowa karta 24-s  
25 Kontraruch Dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych dla samochodów. Zwiększa czujność kierowców, nie powoduje utrudnień w ruchu. 10 Uspokajanie ruchu   karta 24-s  
26 Śluza rowerowa Wydzielona cześć powierzchni skrzyżowania pomiędzy przejściem dla pieszych, a linią zatrzymania samochodów. Śluza zwiększa widoczność rowerzystów i ułatwia im wykonanie skrętu w lewo. 11 Infrastruktura rowerowa karta 26-s  
27 Nieciągła insfrastruktura rowerowa Brak ciągłości: dróg, pasów, przejazdów sprawia, że rowerzyści jeżdżą np. po chodnikach lub nagle pojawiają się na jezdni. Spada poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. 11 Infrastruktura rowerowa karta 27-s  
28 Brak separacji ruchu Brak rozdziału w przypadku dużego natężenia ruchu powoduje, że częściej występują konflikty między użytkownikami drogi. 11 Infrastruktura rowerowa karta 28-s  
29 Kontrapas / Pas rowerowy Wydzielony jednokierunkowy pas jezdni przeznaczony dla rowerzystów w kierunku przeciwnym lub zgodnym do obowiązującej organizacji ruchu. 11 Infrastruktura rowerowa karta 29-s  
30 Sierżanty rowerowe Znaki poziome informujące o możliwej obecności rowerzystów na jezdni, zwiększające czujność kierowców. 11 Infrastruktura rowerowa karta 30-s  

Ruch pieszy:

31 Parkowanie naprzemienne Parkowanie raz po jednej raz po drugiej stronie ulicy zawęża optycznie pas ruchu. Kierowcy jadą uważniej co powoduje zmniejszenie prędkości pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. 8 Polityka parkingowa karta 31-s  
32 Woonerf Podwórzec miejski - przestrzeń publiczna z uspokojonym ruchem samochodowym, wysoką estetyką wykonania i priorytetem komunikacyjnym dla rowerów i pieszych. 1  Funkcje ulicy  karta 32-s  
33 Shared space Przestrzeń współdzielona - ulica lub plac bez zaznaczonych krawędzi jezdni czy chodnika. Zwiększa uwagę uczestników ruchu, zmniejsza dominacje aut na danej przestrzeni. 2 Wspólna przestrzeń karta 33-s  
34 Próg wyspowy przed przejściem  Zmniejsza prędkość samochodów przed przejściem dla pieszych. Umożliwia spokojne przejście pieszego na drugą stronę jezdni. 4 Bezpieczne przejścia dla pieszych karta 34-s  
35 Ścieżki dotykowe System oznaczeń umożliwiający samodzielne poruszanie się osób niewidomych i niedowidzących 12 Projektowanie uniwersalne karta 35-s  
36 Oświetlenie przejścia dla pieszych Wyróżnienie przejścia dla pieszych innym typem oświetlenia dobrze je eksponuje i zmniejsza liczbę wypadków nocą na drogach miejskich nawet o 30%.v 7 Bezpieczne oświetlenie karta 36-s  
37 Zbyt krótkie zielone na przejściu Krótka faza zielonego światła uniemożliwia sprawne pokonanie całego przejścia dla pieszych. Prowadzi to do niebezpiecznych zachowań pieszych. 4 Bezpieczne przejścia dla pieszych  
38 Brak miejskiego programu BRD Brak zatwierdzonego miejskiego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego nie sprzyja kompleksowemu patrzeniu na bezpieczeństwo uczestników ruchu.  15 Miejski Program Poprawy BRD  
39 Czasowa organizacja ruchu Dobra organizacja minimalizuje uciążliwość zmian ruchu dla wszystkich użytkowników infrastruktury równomiernie. Musi być tak zaprojektowana, aby jednoznacznie wskazywała zmieniony tor ruchu. 13 Czasowa organizacja ruchu karta 39-s  
40 Mysie uszy Poszerzenie chodnika w obrębie skrzyżowania i skrócenie przejścia dla pieszych. Poprawia wzajemną widoczność uczestników ruchu. 4 Bezpieczne przejścia dla pieszych karta 40-s  

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu