Aktualności
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Za nami spotkanie z Radą Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze, na którym zaprezentowaliśmy naszą propozycję uspokojenie ruchu. Nasza koncepcja spotkała się z jednomyślnym poparciem całego zarządu

Skrzyżowanie ul. Janosika z ul. Telefoniczną W 2015 roku zgłosiła się do nas Rada Osiedla, zainteresowana naszym projektem i chcąca skorzystać z dobrych praktyk z zakresu dbania o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Po przeprowadzonej przez nas prezentacji, RO zdecydowała się aby w kolejnym roku przeznaczyć na ten cel kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wszelkie fundusze mają być przeznaczone na zamontowanie przez Zarząd Dróg i Transportu nowej organizacji ruchu. W kolejnym kroku, przedstawiciele RO zapytali mieszkańców swojego osiedla, gdzie czują potrzebę wprowadzenia zmian. Większość wskazań dotyczyło skrzyżowań ul. Edwarda, Pomorskiej i Krokusowej, ul. Janosika z Telefoniczną oraz ul. Janosika i Powstańców Śląskich

Kolejnym etapem były spotkanie w siedzibie ZDiT, gdzie Fundacja Fenomen zadeklarowała nieodpłatne przygotowanie stosownej organizacji ruchu w taki sposób, aby ZDiT mógł przystąpić do wykonania postanowień Rady Osiedla. 

Teraz, z gotowym projektem organizacji ruchu, Rada Osiedla może udać się do Zarządu Dróg i Transportu celem rozpoczęcia prac nad uspokojeniem osiedla. 

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu