Aktualności
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Fundacja Normalne Miasto - Fenomen prowadzi oraz wspiera działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności poprawy warunków jazdy rowerem w Łodzi. Pomagamy wszędzie tam, gdzie pojawia się chęć wprowadzania tego rodzaju rozwiązań. W swoich działaniach prowadzimy dialog z mieszkańcami, ich przedstawicielami oraz władzami miasta starając się wspólnie wypracować optymalną metodę poprawy bezpieczeństwa.

Od kilku miesięcy wolontariusze fundacji współpracują z Radą Osiedla “Stoki”, Rada, znając dotychczasowe działania Fenomenu, poprosiła nas o zaproponowanie organizacji ruchu oraz rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo, zwłaszcza pieszych i rowerzystów, na osiedlu.

W poniedziałek, 16 maja odbyło się spotkanie z mieszkańcami zorganizowane przez Radę Osiedla “Stoki” (godz. 17.00, w budynku SP nr 139 przy ul. Giewont 28). Zostaliśmy na nie zaproszeni jako autorzy koncepcji. Podczas spotkania mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z projektem organizacji ruchu i przedstawić swoje uwagi autorom. Na spotkaniu większość spośród obecnych osób pozytywnie oceniła sugerowane na osiedlu zmiany, choć pojawiły się także głosy sprzeciwu wobec zaproponowanej idei uspokojenia ruchu.

Ze strony mieszkańców pojawiły się następujące propozycje:

  1. Na skrzyżowaniu ul. Janosika i ul. Brzezińskiej dodanie tablicy informującej  np. o treści: „Kierowco! Zostaw miejsce dla skręcającego autobusu” w celu zapewnienia większej przestrzeni do skrętu autobusowi.
  2. Na ul. Janosika od ul. Powstańców  Śląskich od ul. Chałubińskiego dodanie większej liczby separatorów wzdłuż osi jezdni – od poduszek berlińskich do przystanku autobusowego, aby uniemożliwić omijanie autobusu zatrzymującego się na przystanku.
  3. Na ul. Janosika w rejonie kościoła i ul. Spartakusa przeniesienie projektowanego przejścia dla pieszych przy ul. Spartakusa bliżej parkingu (w miejscu dojścia chodnika do jezdni), zdaniem mieszkańców tam, będzie ono częściej wykorzystywane. Co więcej, zaproponowano umieszczenie przy nim progi zwalniające (pinezkowe), ponieważ odległości pomiędzy zaprojektowanymi na tym fragmencie progami są stosunkowo duże.
  4. Skrócenie linii P-4 przy wjeździe na parking sklepu na ul. Telefonicznej przy skrzyżowaniu z ul. Janosika.

Zmiany zaproponowane przez mieszkańców zostały przekazane do Zarządcy Drogi i są w trakcie rozpatrywania.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi rysunkami proponowanych rozwiązań, które były prezentowane na spotkaniu:

ul. Janosika cz. 1

ul. Janosika cz. 2

ul. Janosika cz. 3

Skrzyżowanie ul. Krokusowa - ul. Pszczyńska 

Projekt swoim zakresem obejmuje ul. Janosika, ul. Krokusową oraz fragment ul. Pszczyńskiej, został opracowany przez Fundację Normalne Miasto – Fenomen, zaakceptowany uchwałą Rady Osiedla z 7 marca tego roku oraz sprawdzony i uzupełniony przez Zarząd Dróg i Transportu.

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu