Tempo-30 na osiedlu opis rozwiązań
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Okładka publikacji nt tempo-30 na osiedlu

Szczegółowy opis rozwiązań

Na obszarze całego osiedla Karolew wprowadzono strefę TEMPO 30. Na skrzyżowaniach publicznych dróg wewnątrzosiedlowych zlikwidowano przejazdy z pierwszeństwem i sprowadzono je do miana równorzędnych.

Krzemieniecka i Karolewska:

Aby ograniczyć prędkość samochodów poruszających się ulicą zawężone został miejscowo pasy ruchu poprzez wprowadzenie wyspy z prefabrykatu. Wprowadzone zostały tzw. sierżanty rowerowe - nowe oznakowanie poziome, które ma na celu pokazanie toru jazdy rowerzystów. Znak stosowany jest w sytuacji gdy nie wytycza się odrębnej przestrzeni dla cyklistów. Ma za zadanie zwrócenie uwagi kierowców, aby odsunęli się od prawej krawędzi jezdni zostawiając miejsce dla rowerzystów.

Zaproponowano również wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Norwida.

Ulica Bratysławska (odcinek od skrzyżowania z ulicą Wileńską do skrzyżowania z ulicą Wróblewskiego)

Szerokość jezdni pozwoliła na wytyczenie pasa ruchu dla rowerów po wschodniej stronie jezdni. Szerokości pasów ruchu dla pozostałych pojazdów zostały zmniejszone zgodnie z parametrami dla ulic o uspokojonym ruchu. Opisane powyżej sierżanty rowerowe będą kontynuowane wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni. Analizując obecny stan i użytkowanie ulicy wyznaczony został pas postojowy wzdłuż krawędzi jezdni, w celu zlikwidowania problemu parkowania bezpośrednio na chodniku. W celu ograniczenia prędkości samochodów osobowych zamontowano wyspowe progi zwalniające ¬ poduszki berlińskie. Nakłaniają do wolniejszej jazdy, jednocześnie nie ingerując w ruch innych użytkowników. Ze względu na wykorzystywanie przez kierowców parkingu usytuowanego wzdłuż ul. Bratysławskiej jako udogodnienia w przejeździe z ulicy Wileńskiej do Bratysławskiej, od strony ul. Wileńskiej pozostawiono tylko wyjazd z parkingu. Wjazd na parking będzie możliwy od strony ul. Bratysławskiej, pozwoli to na uniknięcie sytuacji w której kierowcy skracają sobie drogę, by nie czekać na zmianę świateł.

Ulica Bratysławska (odcinek od skrzyżowania z ulicą Wróblewskiego do skrzyżowania z ulicami Waltera¬Janke i Bandurskiego)

Na ulicy Bratysławskiej, w kierunku osiedla Retkinia, kontunuowane jest stosowanie sierżantów rowerowych. Krańcówka tramwajowa przy skrzyżowaniu Waltera¬Janke z ulicą Bratysławską wymagała stworzenia bezpiecznego przejścia dla pieszych. Oprócz oznaczenia poziomego P¬10 “przejście dla pieszych” zaproponowano montaż wyspowych progów zwalniających w celu ograniczenia prędkości samochodów osobowych.

Skrzyżowanie ulic Bratysławska, Karolewska i Wileńska

Skrzyżowanie oznaczono jako równorzędne. Dzięki takiemu zabiegowi, podczas wyłączonej sygnalizacji świetlnej, kierowcy będą zachowywać większą ostrożność i zmniejszą prędkość jazdy. Tarcza skrzyżowania ulic Bratysławskiej, Karolewskiej i Wileńskiej zostałaby częściowo zawężona poprzez wymalowane znaki poziome wyłączające fragment skrzyżowania z ruchu. W celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu zawężono pasy ruchu poprzez wprowadzenie wymalowanych wysp oraz zainstalowanie wysp z prefabrykatu przed wjazdem na skrzyżowanie. Projekt przewiduje pozostawienie sygnalizacji świetlnej w trybie kolorowym, natomiast ze względu na charakter ulicy i panujący na niej ruch, sugeruje się wyłączenie jej. Sygnalizacja mogłaby być uruchamiana jedynie na czas przejazdu tramwaju. Rozwiązanie to jest możliwe do realizacji, dzięki wyposażeniu aktualnie remontowanego torowiska w pętlę indukcyjną. Jak wynika ze statystyk wypadków (na podstawie Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji) odnotowano jeden wypadek z udziałem tramwaju, spowodowany nadmierną prędkością kierowcy. Problem ten rozwiązany został w projekcie przez wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu.

Ulica Wileńska (odcinek od skrzyżowania z ulicą Bandurskiego do skrzyżowania z ulicami Karolewską i Bratysławską)

Na ulicy Wileńskiej wszystkie skrzyżowania oznaczono jako równorzędne. Dzięki takiemu zabiegowi kierowcy będą zachowują większą ostrożność i zmniejszają prędkość.

Ulica Wileńska (odcinek od skrzyżowania z ulicami Karolewską i Bratysławską do skrzyżowania z ulica Maratońską)

Zastosowano tzw. trasowanie jezdni, poprzez wprowadzenie parkowania na wyznaczonych pasach postojowych oraz wysp z prefabrykatu. Oprócz tego wszystkie skrzyżowania oznaczono jako równorzędne ¬ korzyścią będzie spowolniona jazda i zwiększona ostrożność wszystkich użytkowników drogi. W celu uporządkowania parkowania i uniemożliwienia pozostawiania samochodów na chodnikach i trawnikach, zaproponowano wprowadzenie krzewów ozdobnych lub niskich płotków na trawnikach oraz niskich ograniczników parkowania przy chodniku.

Ulica Wróblewskiego (odcinek od skrzyżowania z ulicą Bandurskiego do skrzyżowania z ulicą Bratysławską)

Wzdłuż ulicy zaproponowano zasadzenie krzewów ozdobnych, które uniemożliwią parkowanie na trawniku. Wszystkie skrzyżowania oznaczono jako równorzędne. Proponowane poniżej zmiany powinny zostać wprowadzone po wymianie nawierzchni na ulicy. Instalacja progu sinusoidalnego na ulicy Wróblewskiego wykonanego z prefabrykatu betonowego poprawi bezpieczeństwo. Odpowiednie wyprofilowanie stwarza komfort wszystkim uczestnikom ruchu (przy jeździe z prędkością nie większą niż 30 km/h). Proponujemy montaż poduszek berlińskich (progów zwalniających) w celu ograniczenia prędkość samochodów osobowych, jednocześnie nie zakłócając ruchu pozostałych użytkowników dróg.

Ulica Wróblewskiego (odcinek od skrzyżowania z ulicą Bratysławską do skrzyżowania z ulicą Maratońską)

Zastosowano progi pinezkowe oraz poduszki berlińskie (progi zwalniające płytowe z tworzywa sztucznego) w celu ograniczenia prędkości samochodów osobowych, jednocześnie nie zakłócając ruchu pozostałych użytkowników dróg. Przed przejściami dla pieszych proponujemy wydzielenie środkowej części jezdni. Zaprojektowano również parkowanie naprzemianległe (wyznaczono pasy postojowe), aby zmienić tor ruchu samochodów i tym samym zmniejszyć ich prędkość. W celu uporządkowania parkowania i uniemożliwienia pozostawiania aut na trawnikach, proponujemy wprowadzenie krzewów ozdobnych lub niskich płotków. Projekt zakłada również wprowadzenie sierżantów rowerowych. Znak stosowany jest w sytuacji gdy nie wytycza się odrębnej przestrzeni dla cyklistów. Ma za zadanie zwrócenie uwagi kierowców, aby odsunęli się od prawej krawędzi jezdni zostawiając miejsce dla rowerzystów, którzy mają duży udział wśród użytkowników drogi (na podstawie ECC 2014). Wszystkie skrzyżowania z drogami publicznymi oznaczono jako równorzędne.

Skrzyżowanie ulic Bratysławska i Wróblewskiego

Skrzyżowanie oznaczono jako równorzędne. Dzięki temu kierowcy zachowują większą ostrożność, zmniejszają prędkość i mają na uwadze innych uczestników ruchu. Zaproponowanym działaniem uspokojenia ruchu są wyspy wymalowane na wlotach skrzyżowania na ulicy Bratysławskiej z dodatkowymi elementami prefabrykowanymi mające na celu wymuszanie redukcji prędkości oraz poprawienie czytelności skrzyżowania. Wyspy są dodatkowo wyposażone w specjalne oznakowanie w celu oznaczenia oddzielenia pasów ruchu. Tarcza skrzyżowania ulic Bratysławskiej i Wróblewskiego została częściowo zwężona. Linie wyłączają z ruchu drogowego fragment skrzyżowania, na który wjazd i zatrzymanie jest zabronione. Projekt przewiduje pozostawienie sygnalizacji świetlnej w trybie kolorowym, natomiast tak jak na skrzyżowaniu z ul. Wileńską, ze względu na charakter ulicy i panujący na niej ruch, sugeruje się wyłączenie jej. Sygnalizacja mogłaby być uruchamiana jedynie na czas przejazdu tramwaju. Rozwiązanie to jest możliwe do realizacji, dzięki wyposażeniu aktualnie remontowanego torowiska w pętlę indukcyjną. Jak wynika ze statystyk wypadków (na podstawie Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji) odnotowano jeden wypadek z udziałem tramwaju, spowodowany nadmierną prędkością kierowcy. Problem ten rozwiązany został w projekcie przez wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu.

Ciąg pieszo¬rowerowy na ul. Bandurskiego (na zachód od wiaduktu tramwajowego przy ul. Karolewskiej)

Na tym fragmencie zaproponowano zjazd w ul. Karolewską w postaci ciągu pieszo¬rowerowego, poprowadzonego od ul. Bandurskiego do granicy parkingu przy ul. Krzemienieckiej. W miejscu zjazdu krawężnik zostanie obniżony, aby zapewnić wyższy komfort jazdy rowerzystom. Strefa między ulicami Karolewską, Wileńską, Maratońską.

W kwartale ograniczonym ulicami Wileńską, Karolewską i Maratońską wprowadzono strefę skrzyżowań równorzędnych. Na wjeździe w ulicę Norwida informuje o tym znak D¬48. Na ulicy Wygodnej wszystkie skrzyżowania oznaczono znakami A¬5 “skrzyżowanie dróg” ostrzegającymi o skrzyżowaniach równorzędnych.

Ulica Wygodna (odcinek na północ od ul. Generała Henryka Demblińskiego)

Zaprojektowano połączenie istniejącej drogi rowerowej z ulicą Wygodną, w celu zapewnienia ciągłości komunikacyjnej. W ramach realizacji konieczne jest obniżenie krawężnika, zaczynające się za wjazdem na posesję przy. ul. Wygodnej 6a, a następnie zmiana przeznaczenia istniejącego chodnika, na użytek ruchu rowerowego. Poprowadzony zostanie ciąg pieszo¬rowerowego do drogi dla rowerów na ul. Bandurskiego. Taki zabieg będzie skutkował łatwiejszym dostępem drogi rowerowej na ul. Bandurskiego dla mieszkańców osiedla Karolew.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją "Inna droga - tempo-30 na osiedlu", dostępną w serwisie ISSUU.COM

Publikacja "Tempo-30 na osiedlu"(przeglądaj on-line) / (pobierz plik PDF)

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu