Krzemieniecka
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Ślady na trawniku wskazują na poruszanie się tam pojazdów. Droga może być łatwo zablokowana śmietnikiem. Wjazd dla służb miejskich np. w celu odśnieżania, lub konserwacji trawników jest możliwy od ulicy Kozietulskiego.Trwa doradztwo dla aktywnych obywateli we wpływaniu, z poziomu indywidualnego mieszkańca, na instytucje miejskie. Zauważasz problem dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogego w swoim otoczeniu? Możemy pomóc Ci dobrać odpowiednie narzędzia, aby sprawa ruszyła do przodu.

Metryczka sprawy

  • Lokalizacja: ul.Krzemieniecka, Parking przy Ogrodzie Botanicznym (Google Maps).

  • Problem: zamontowano słupki (bez elementów odblaskowych) w skrajni drogi rowerowej w miejscu nieoświetlonym. Dodatkowo słupki te są łatwe do ominięcia przez samochody.

  • Propozycje rozwiązania: oklejenie istniejących słupków folią mikropryzmatyczną (odblaskową) i dostawienie brakujących słupków, lub usunięcie słupków.

  • Jednostka właściwa do realizacji zadania: Zarząd Dróg i Transportu.

  • Etap: sprawa zakończona

Opis sprawy

16 czerwca 2015 do ZDiT wpłynęło pismo zwracające uwagę na zaistniałe problemy w związku z instalacją słupków przy ogrodzie botanicznym. Wiktor - autor pisma - zwrócił uwagę na następujące problemy:
- postawione słupki znajdują się w skrajni drogi rowerowej
- słupki znajdują się w miejscu słabo oświetlonym, nie mają też żadnych elementów odblaskowych, w związku z czym są trudne do zauważenia nocą
- słupki nie grodzą wjazdu na żaden obszar
- słupki mogą powodować utrudnienia w odśnieżaniu drogi rowerowej i chodnika

 botaniczny1

W piśmie z 1 lipca - w odpowiedzi na pismo Wiktora - ZDiT stwierdził, że słupki stoją częściowo w świetle chodnika, częściowo na przyległym pasie zieleni i od czasu ich montażu nie nastąpiło żadne zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego (co - zdaniem ZDiT - zdarzało się notorycznie przed ich montażem). Urzędnicy odpowiadający na pismo zaznaczyli, że w związku z powyższym nie zamierzają występować do Oddziału Zarządzania Ruchem na Drogach w UMŁ z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu.
Należy przez to rozumieć, że nie będzie odblasków i nie będzie kolejnych słupków. Pytanie o utrudnienia w zimowym utrzymaniu drogi rowerowej i chodnika pozostało bez odpowiedzi.

botaniczny2

 4 sierpnia Wiktor wystąpił do Prezydenta Miasta Łodzi, jako zwierzchnika ZDiT, z prośbą o komentarz w tej sprawie i pomoc w osiągnięciu bezpiecznego dla rowerzystów rozwiązania.

botaniczny3

Odpowiedź nie nadeszła z kancelarii Pani Prezydent, ale ponownie ze ZDiT, gdzie pismo zostało przekazane zgodnie z kompetencjami. Zarząd Dróg podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko uznając, że słupki są ustawione prawidłowo, nie stwarzają niebezpieczeństwa, spełniają swoję rolę blokując wjazd samochodów. Jednocześnie dodał, że nie ma konieczności ustawiania w tym miejscu słupków biało-czerwonych (o co Wiktor nie wnioskował).

botaniczny4

Poniższe zdjęcie ukazuje ile miejsca ma ewentualny kierowca na ominięcie słupków:

botaniczny5

Powstało więc kolejne pismo - powołujące się zarówno na treść Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (przywołując fragmenty mówiące o wymaganej skrajni drogi rowerowej), jak również na treść Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi - które również wskazują na konieczność zachowania skrajni dla drogi rowerowej oraz na wymóg oznaczenia elementów infrastruktury wystających ponad nawierzchnię drogi rowerowej (elementy takie powinny być wyposażone w elementy odblaskowe, ułatwiające orientację nawet przy bardzo słabym świetle).

Opierając się na powyższych argumentach Wiktor ponownie zawnioskował o zmianę lokalizacji słupków lub ich likwidację - a gdyby takie działanie nie było brane pod uwagę o oznaczenie słupków elementami odblaskowymi (folią mikropryzmatyczną).

botaniczny6

 

krzemienieckaa1

30 marca 2016 Pan Wiktor odnotował instalację szpaleru nowych słupków. Po uzupełnieniu, słupki mogą spełniać stawiane przed nimi cele. Zarządcy terenu należy się uznanie za ostateczne stanowisko w tej sprawie i prawidłową reakcję.

krzemienieckaa2

Ślady na trawniku wskazują na poruszanie się tam pojazdów. Droga może być łatwo zablokowana śmietnikiem. Wjazd dla służb miejskich np. w celu odśnieżania, lub konserwacji trawników jest możliwy od ulicy Kozietulskiego.


Masz sprawę, którą możemy opisać? Utnąłeś/ utnkęłaś w martwym punkcie? Potrzebujesz wsparcia, w napisaniu pisma? Nie wiesz jak przekonać urzędników do wprowadzenia zmiany poprawiającej bezpieczeństwo? Skontaktuj się z nami. Oferujemy wsparcie merytoryczne (eksperckie), pomożemy Ci skontruować pisma, znajdziemy razem z Tobą odpowiednie paragrafy na poparcie Twojego pomysłu, pomożemy przetłumaczyć odpowiedzi z "urzędniczego" na polski.


Tekst:Jarosław Góralczyk

Zdjęcia:WN

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu