Oznakowanie
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Użytkownik drogi może zgłosić do Urzędu braki w oznakowaniu. Jak to zrobić przećwiczył pan Maciej - informując Zarząd Dróg i Transportu o brakującym lub niejasnym oznakowaniu.

Metryczka sprawy

  • Lokalizacja: Wybrane ciągi rowerowe i piesze na terenie Łodzi

  • Problem: Błędne, niekompletne lub nieintuicyjne oznakowanie

  • Jednostka właściwa do realizacji zadania: Zarząd Dróg i Transportu.

  • Etap: Część postulatów ma zostać spełniona, na część nie ma poparcia.

Opis sprawy 

7 stycznia 2016 Pan Maciej zainteresował się brakującym, błędnym, lub nieczytelnym dla uczestników ruchu oznakowaniem dróg rowerowych i ciągów pieszych. Aby przyspieszyć procedury, skorzystał z dostępu do informacji publicznej, zamiast pisać normalne pismo. Na odpowiedź w takim przypadku urząd ma (z pewnymi wyjątkami) 2 tygodnie, zamiast miesiąca. Pan Maciej wskazał właściwe w jego ocenie rozwiązania dla danych lokalizacji. Pełna treść zapytania znajduje się poniżej:

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej
Na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o informację, czy ZDiT uzupełni brakujące i poprawi istniejące oznakowanie dróg dla rowerów i ciągów pieszo- rowerowych, i w jakich terminach, w następujących lokalizacjach, a jeżeli nie, to z jakich przyczyn:
1. Ulica Karolewska przy nieczynnym wiadukcie kolejowym – rowerzyści jadący ulicą Karolewską w kierunku dworca Łódź-Kaliska za skrzyżowaniem z al. Włókniarzy natrafiają na znak C13/16, jednak od strony wiaduktu takiego znaku brak – prawdopodobnie zamiarem ZDiTu było utworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Karolewskiej, jednak przy obecnym oznakowaniu osoby jadące od strony Retkinii nie widzą oznakowania ciągu pieszo-rowerowego. Jeżeli dobrze rozumiem zamiary zarządcy drogi – należy dostawić brakujące znaki C13/16 przy nieczynnym wiadukcie kolejowym.
2. Ulica Rojna przy numerze 18a (Dom Dziennego Pobytu MOPS) – rowerzyści jadący od ulicy Traktorowej drogą dla rowerów wzdłuż Rojnej po południowej stronie ulicy natrafiają na znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach" z tabliczką wyłączającą osoby
dojeżdżające do Domu Dziennego Pobytu. Oznakowanie takie sprawia, że tym odcinkiem nie mogą poruszać się także rowerzyści, o ile nie dojeżdżają do DDP. Znak ten powinien został zamieniony na C13/16 z taką samą tabliczką pod znakiem jaka obecnie
znajduje się pod znakiem B-1 – będzie to także dodatkowe przypomnienie dla kierujących korzystających z tego dojazdu że mogą napotkać rowerzystów.
3. Ulica Rojna przy skrzyżowaniu z Baczyńskiego – po północnej stronie Rojnej przed skrzyżowaniem z Baczyńskiego patrząc w kierunku Szczecińskiej znajduje się znak C13/16 (w miejscu gdzie kończy się droga dla rowerów a zaczyna ciąg pieszo-rowerowy), jednak za tym skrzyżowaniem od tej strony nie ma tego znaku, a znak znajdujący się przed skrzyżowaniem dotyczy tylko fragmentu przed nim. Oznacza to, że rowerzyści jadący w kierunku Szczecińskiej nie wiedzą o kontynuacji CPR za skrzyżowaniem. Jadąc od strony ulicy Szczecińskiej znak C13/16 znajduje się za wjazdem na krańcówkę autobusową. Należy dostawić znak C13/16 po północnej stronie Rojnej, za skrzyżowaniem z Baczyńskiego patrząc w kierunku Szczecińskiej.
4. Ulica Zachodnia między Zgierską a Limanowskiego – jadąc drogą dla rowerów po zachodniej stronie Zachodniej w kierunku Limanowskiego na wysokości budynku Zachodnia 5 DDR zamienia się w CPR – stoi w tym miejscu znak C13/16. Od strony Limanowskiego znaku nie ma, nie ma także znaku C13/16a. Jeżeli zamiarem zarządcy drogi było stworzenie ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Limanowskiego do istniejącej drogi dla rowerów wzdłuż Zachodniej to należy dostawić znak C13/16 przy skrzyżowaniu Zachodnia/Limanowskiego na północno-zachodnim narożniku oraz rozważyć dostawienie tych znaków przy dojazdach do ulicy Snycerskiej, między budynkami Zachodnia 1 a 3 (najlepiej małych zamiast średnich czy dużych) dla podkreślenia kontynuacji CPR lub C13/16a w przypadku gdy zamiarem zarządcy drogi było poprowadzenie CPR tylko do dojazdów do ulicy Snycerskiej od ulicy Zachodniej.

 

Pan Maciej tydzień później dostał odpowiedź od urzędu:

 znaki1

 

Urząd przychylnie odniósł się do części postulatów Pana Macieja. Jak utrzymuje, już podjął kroki w sprawie ulicy Karolewskiej, oraz podejmie działania.

Co prawda Urząd nie zgodził się z propozycją Pana Macieja na oznakowanie Rojnej przy MOPS, ale w naszej ocenie rozwiązanie ZDiTu jest równie satysfakcjonujące. Pod znakiem B1 dodatkowo znajdzie się tabliczka T-22 (nie dotyczy rowerów) w lokalizacji Limanowskiego/Zachodnia.

Zaskakujący jest jednak brak zrozumienia ze strony Urzędu w przypadku sytuacji z punktu nr 3 - użytkownik drogi nie ma prawa wiedzieć, że przejeżdża przez skrzyżowanie, które w świetle prawa nie jest skrzyżowaniem, bo poprzeczna droga jest drogą wewnętrzną.

 


Masz sprawę, którą możemy opisać? Utnąłeś/ utnkęłaś w martwym punkcie? Potrzebujesz wsparcia, w napisaniu pisma? Nie wiesz jak przekonać urzędników do wprowadzenia zmiany poprawiającej bezpieczeństwo? Skontaktuj się z nami. Oferujemy wsparcie merytoryczne (eksperckie), pomożemy Ci skontruować pisma, znajdziemy razem z Tobą odpowiednie paragrafy na poparcie Twojego pomysłu, pomożemy przetłumaczyć odpowiedzi z "urzędniczego" na polski.


Tekst: Katarzyna Mikołajczyk

Zdjęcie: WN

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu