Warsztaty
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Konsultacje przeprowadzone będą w formie warsztatów planowania zgodnie z zasadami BRD, zrównoważonego rozwoju i projektowania uniwersalnego (niewykluczającego) dla bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Warsztaty zostaną przeprowadzone na trzech wybranych wspólnie z władzami miejskimi obszarach/ulicach Łodzi. Mieszkańcy będą mieć decydujący wpływ na to, jak miałaby wyglądać dana okolica, otrzymają także wsparcie eksperckie i moderatorskie.

Wybrane obszary to:

1. Karolew

2. Polesie

3. Julianów

4. Stoki

 

Zobacz także:

 

Działanie było realizowane w okresie 1.08.2014 - 31.01.2016.

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu