Dachowa
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Rozpoczynamy doradztwo dla aktywnych obywateli we wpływaniu, z poziomu indywidualnego mieszkańca, na instytucje miejskie. Zauważasz problem dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogego w swoim otoczeniu? Możemy pomóc Ci dobrać odpowiednie narzędzia, aby sprawa ruszyła do przodu.

Metryczka sprawy

  • Lokalizacja: ul. Dachowa

  • Problem: ciężkie pojazdy jadące z niedozwoloną prędkością po zdegradowanej nawierzchni powodują drgania zagrażające konstrukcji budynków

  • Propozycje rozwiązania: progi/poduszki zwalniające, esowanie jezdni, naprawa nawierzchni

  • Jednostka właściwa do realizacji zadania: Zarząd Dróg i Transportu.

  • Etap: sprawa załatwiona

Opis sprawy

Na ulicy Dachowej na Starych Chojnach w Łodzi panuje wzmożony ruch - ulicą jeżdżą samochody które z Trasy Górnej lub Tuszyńskiej chcą dojechać do Rzgowskiej i odwrotnie, dodatkowo samochody rozwijają prędkość ponad dozwolony limit. W wyniku tych działań droga uległa zniszczeniu, widać to w szczególności po studzienkach kanalizacyjnych, które zdecydowanie wystają ponad poziom asfaltu, dodatkowo pasy asfaltu zaczęły się rozchodzić co powoduje dalszą degradację drogi.

Mieszkańcy napisali 8 października pismo do ZDITu, w którym domagali się poprawy zaistniałej sytuacji poprzez zamontowanie progów (poduszek berlińskich) na ulicy. ZDIT odpowiedział 13 października 2014, informując o negatywnych skutkach takiej inwestycji i prosząc Radę Osiedla o wydanie stanowiska w tej sprawie:

dachowa1

28 października Rada Osiedla odpowiedziała, że po rozmowach z Radnymi nie udziela poparcia dla tej inicjatywy:

dachowa3

 Już w nowym roku 26 lutego zostaje wysłane kolejne pismo do ZDITu z
prośbą o wyrównanie ulicy Dachowej i korektę wysokościową studzienek na wysokości posesji Dachowa 15-­20. Po raz kolejny zwraca się uwagę na nadmierny ruch (także ciężarowy) oraz przekraczanie prędkości przez pojazdy poruszające się Dachową:

dachowa4

 27 marca ZDIT odpisał, że w najbliższym czasie nie uda się znaleźć środków na całkowitą przebudowę nawierzchni, ale w drugim kwartale (kwiecień­czerwiec) tego roku będzie ona naprawiana z bieżących środków przeznaczanych na naprawy:

dachowa5

12 czerwca na prośbę mieszkańca zostały umieszczone znaki B5 „zakaz wjazdu pojazdów pow. 3,5 tony" Znaki pojawiły się na skrzyżowaniu Tuszyńskiej/Paderewskiego, Dachowej/Rzgowskiej, Strażackiej/Rzgowskiej i dodatkowo na Demokratycznej od strony trasy Górna. 21 czerwca również na Kosynierów Gdyńskich/Pryncypalnej.
23 czerwca Radny Adam wieczorek złożył interpelację w sprawie wprowadzenia poduszek berlińskich na ulicy Dachowej. Dzień później wykonawca naprawy drogi dokonał oględzin i wyznaczył miejsca wymagające napraw.
W tym samym miesiącu Rada Osiedla zadysponowała środki na montaż poduszek berlińskich na wysokości Dachowej 20.

6 lipca Wydział Ruchu Drogowego poinformował, że kontroluje sytuację i jest świadom popełnianych w tym miejscu wykroczeń:

"W odpowiedzi na Pana e-mail przesłany w dniu 17.06.2015r. do Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi dotyczący niestosowania się do znaku zakazu B-5 tj. „zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych” przez kierujących pojazdami w rejonie ulic Dachowa, Tuszyńska, Rzgowska, Strażacka  informuję, że po otrzymaniu wiadomości podjęto działania zmierzające do zweryfikowania podanych informacji. 
We wskazany rejon dyslokowano policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, których zadaniem było ujawnianie wykroczeń opisanych na wstępie. 
W stosunku do osób dopuszczających się tych naruszeń stosowane są środki przewidziane prawem. 
Dodatkowo chciałbym Pana poinformować, iż w przypadku ujawnienia naruszenia przez kierujących przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, każdorazowo ma Pan możliwość przekazywania w powyższym zakresie bieżącej informacji na numer alarmowy Policji 997 lub 112. Telefoniczna informacja spowoduje, iż bezzwłocznie zostaną podjęte przez Policję czynności zmierzające do przywrócenia naruszonego porządku prawnego."

7 lipca nawierzchnia ulicy Dachowej została naprawiona, na wysokości numerów 17-22. Tego samego dnia nadeszła także odpowiedź na interpelację radnego Wieczorka. Wskazuje ona na wady progów zwalniających – generowanie hałasu i dodatkowych zanieczyszczeń. Ze względu na kontrowersje, mogą one powstać jedynie w zgodzie z opinią Rady Osiedla i mieszkańców.

Montaż poduszek przewidziany jest na 2016 rok.


Masz sprawę, którą możemy opisać? Utnąłeś/ utnkęłaś w martwym punkcie? Potrzebujesz wsparcia, w napisaniu pisma? Nie wiesz jak przekonać urzędników do wprowadzenia zmiany poprawiającej bezpieczeństwo? Skontaktuj się z nami. Oferujemy wsparcie merytoryczne (eksperckie), pomożemy Ci skontruować pisma, znajdziemy razem z Tobą odpowiednie paragrafy na poparcie Twojego pomysłu, pomożemy przetłumaczyć odpowiedzi z "urzędniczego" na polski.


Tekst: Konrad Srzelecki

Zdjęcia: RB

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu