Wólczańska przejście
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Po zakończeniu budowy trasy Wschód-Zachód okazało się że na skrzyżowaniu ul. Wólczańskiej i al. Mickiewicza jest wystarczająco dużo miejsca aby utworzyć przejście dla pieszych. W miejscu tym są światła, więc samochody i tak się zatrzymują, a najbliższe przejścia dla pieszych znajdują się 100 m w jedną stronę lub 400 metrów w drugą.

Metryczka sprawy

  • Lokalizacja: Skrzyżowanie Mickiewicza-Wólczańska po wschodniej stronie

  • Problem: Brak przejścia dla pieszych

  • Propozycje rozwiązania: Wymalowanie przejścia dla pieszych

  • Jednostka właściwa do realizacji zadania: Zarząd Dróg i Transportu.

  • Etap: sprawa w toku

Opis sprawy

Po zakończeniu budowy trasy Wschód-Zachód (linia tramwajowa z osiedla Retkinia na osiedle Olechów, wraz z przebudową układu drogowego, wybudowaniem tunelu dla samochodów i dworca tramwajowego na al. Mickiewicza) okazało się że na skrzyżowaniu ul. Wólczańskiej i al. Mickiewicza jest wystarczająco dużo miejsca aby utworzyć przejście dla pieszych. W miejscu tym są światła, więc samochody i tak się zatrzymują, a najbliższe przejścia dla pieszych znajdują się 100 m w jedną stronę lub 400 metrów w drugą.

Dlatego Marcin postanowił napisać do Zarządu Dróg i Transportu z prośbą o wyznaczenie przejścia dla pieszych

 

2 listopada 2015 r. Marcin postanowił napisać do ZDiTU:

Szanowni Państwo,
Niniejszym składam wniosek o wyznaczenie przejścia dla pieszych przez al. Mickiewicza po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Wólczańską.
Jest tam wystarczająco dużo miejsca na wyznaczenie przejścia, istnieje już sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu, ruch samochodowy został skierowany w dużej części nowo otwartym tunelem, więc nie wpłynie to na przejezdność skrzyżowania.
Warto zauważyc iz najbliższe przejście jest dopiero na skrzyżowaniu z al. Kościuszki, co zmusza pieszych do niepotrzebnego nadkładania drogi.
Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
W załączeniu zdjęcie przedstawiające miejsce w którym powinno być wyznaczone przejście.

 

ZDiT odpowiedział:

wólczanska

 

Marcin postanowił odnieść się do argumentów Zarządu dróg i transportu i dnia 24 listopada 2015 wystosował kolejne pismo:

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 23.11.2015. nr. ZDiT.TI.40020.690.2015 pragnę przekazać iż argumenty przemawiające przeciw wyznaczeniu przejścia dla pieszych przez al. Mickiewicza po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Wólczańską są absurdalne i nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Jak można odmowę wyznaczenia przejścia dla pieszych argumentować tym, iż wydłuży to czas przejazdu po trasie W-Z dla tramwajów jak i ruchu kołowego, skoro już obecnie na ww. skrzyżowaniu jest zamontowana sygnalizacja świetlna i dopuszczony jest ruch poprzeczny dla pojazdów kołowych?

Na jakiej podstawie oceniono natężenie ruchu pieszych w tej relacji na tym skrzyżowaniu skoro obecnie ruch ten, zgodnie z przepisami, nie jest dozwolony? Warto zauważyć iż właśnie w sąsiedztwie tego skrzyżowania znajduje się wiele biurowców, ośrodek pomocy społecznej czy też poradnia zajmująca się dostarczaniem sprzętu rehabilitacyjnego także dla osób z dysfunkcjami ruchu. Tak więc ruch pieszych w okolicy jest zauważalny, a brak wyznaczonego przejścia w tym miejscu w znacznym stopniu utrudnia im poruszanie się.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż przebudowa trasy W-Z, w tym skierowanie ruchu kołowego w większości nowo powstałym tunelem, miało niejako udostępnić tę okolice głównie dla osób poruszających się pieszo czy też MPK.

Biorąc powyższe pod uwagę pragnę stwierdzić, iż wyznaczenie w omawianym miejscu przejścia dla pieszych jest jak najbardziej zasadne i w żaden sposób nie wpłynie na przejezdność trasy W-Z.

W związku z tym składam wniosek o ponowne rozpatrzenie omawianej sprawy i podjęcie działań mających na celu wyznaczenie przejścia dla pieszych po wschodniej stronie skrzyżowania al.Mickiewicza i ul.Wólczańskiej.

Liczę na poważne traktowanie miejsca pieszych w tkance miejskiej i nie przypisywania im roli intruza na drodze.

 W styczniu Marcin wysłał kolejne pismo, aby przypomnieć ZDiTowi o sprawie. Niebawem dostał wiadomość:

wol-przej

 Następnym krokiem Marcina będzie wysłanie prośby o udostępnienie warunków gwarancji.


Masz sprawę, którą możemy opisać? Utnąłeś/ utnkęłaś w martwym punkcie? Potrzebujesz wsparcia, w napisaniu pisma? Nie wiesz jak przekonać urzędników do wprowadzenia zmiany poprawiającej bezpieczeństwo? Skontaktuj się z nami. Oferujemy wsparcie merytoryczne (eksperckie), pomożemy Ci skonstruować pisma, znajdziemy razem z Tobą odpowiednie paragrafy na poparcie Twojego pomysłu, pomożemy przetłumaczyć odpowiedzi z "urzędniczego" na polski.


Tekst: Katarzyna Mikołajczyk

Zdjęcia: MFM


O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu