Przejścia dla pieszych
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Okładka publikacji nt przejść dla pieszychKiedy myślimy o transporcie w mieście zwykle mamy na myśli samochody, tramwaje, autobusy, coraz częściej rowery. Ale najbardziej powszechnym jest transport pieszy - pieszymi jesteśmy wszyscy.

W tym odcinku naszego wydawnictwa poruszamy temat dość pospolity, a mianowicie przejścia dla pieszych. Jaki koń jest każdy widzi - głosi powiedzenie. O czym zatem tutaj pisać, skoro przejścia dla pieszych są tak powszechne, że niemal nie zwracamy na nie uwagi. W tym chyba tkwi główny problem przejść dla pieszych - są tak znane, że znają się na nich niemal wszyscy. Zatem projektujący je nie przywiązują większej wagi do tego, jak i gdzie mają powstać przejścia. Ot namaluje się zebrę na jezdni i wszystko gotowe.

Jednak przejścia dla pieszych stają się jednymi z najbardziej niebezpiecznych miejsc dla pieszych. To tu dochodzi do znaczącej liczby wypadków, w której piesi zostają zabici lub ranni. Wpływ na to w Polsce ma kilka czynników, przede wszystkim złe prawodawstwo, które nie daje pieszemu bezwzględnego pierwszeństwa nawet wówczas, kiedy ten zbliża się do krawędzi jezdni. W Zachodniej Europie pieszemu daje się zdecydowanie większe prawa, wychodzi się tam bowiem z założenia, że jako niechroniony uczestnik ruchu, pieszy wymaga większej ochrony prawnej.

Do złego prawa dochodzi jeszcze czasem także złe projektowanie samych przejśc dla pieszych. Bywają takie, które na zwykłych miejskich ulicach mają nawet po kilkanaście metrów długości. To niepotrzebne wydłużanie czasu jaki pieszy spędzić musi na jezdni.

W tej części naszego wydawnictwa dowiecie się, skąd w ogóle wzięły się przejścia dla pieszych, jak wyglądają one w krajach, gdzie zanotowano spadek wypadków z udziałem pieszych, czy sygnalizacja świetlna jest jedynym i najlepszym rozwiązaniem, a także jakie są metody podnoszenia bezpieczeństwa pieszych na zebrach.

Mamy nadzieję, że zgromadzonymi tutaj informacjami, natchniemy was do działania, aby także w Łodzi pojawiało się więcej bezpiecznych przejść dla pieszych. Tylko wspólnymi siłami - wywieraniem presji społecznej, możemy zmienić czarne statystyki wypadków na łódzkich przejściach dla pieszych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją "Inna droga - przejścia dla pieszych", dostępną w serwisie ISSUU.COM

Publikacja "Przejścia dla pieszych" (kliknij), znajdziesz w niej:

  • dobre przykłady projektowania przejść dla pieszych (autor: Jacek Grunt-Mejer; psycholog transportu, autor bloga www.strefapiesza.blox.pl)
  • zasady projektowania przejść dla pieszych z uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych i niedowidzących (autor: Agata Lewkowicz, związana ze spółdzielnią socjalną FADO, bada dostępność nfrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami)
  • prawne warunki lokalizacji przejść dla pieszych (autor: Jarosław Góralczyk, administratywista, członek Rady Programowej i Zarządu Fundacji Fenomen)

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu