Pan Karol z Łodzi zauważył potrzebę wymalowania przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Bednarkiej i Dygasińskiego, w związku z tym 17 kwietnia 2015 postanowił napisać pismo do Zarządu Dróg i Transportu. Sprawa została pozytywnie rozpatrzona!

Metryczka sprawy

  • Lokalizacja: skrzyżowanie ul.Bednarska/ ul.Dygasińskiego

  • Problem: Brak przejścia dla pieszych

  • Propozycje rozwiązania: Wymalowanie przejścia dla pieszych

  • Jednostka właściwa do realizacji zadania: Zarząd Dróg i Transportu.

  • Etap: sprawa załatwiona!

Opis sprawy 

Pan Karol z Łodzi zauważył potrzebę wymalowania przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Bednarkiej i Dygasińskiego, w związku z tym 17 kwietnia 2015 postanowił napisać pismo do Zarządu Dróg i Transportu:

"Zwracam się do Państwa z prośbą o wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Bednarska

i Dygasińskiego. Jak widać z poniższego zdjęcia miejsce to zachęca do przechodzenia z ciągu ulicy Dygasińskiego do parku po przeciwnej stronie Bednarskiej.

 bednarska1

Codziennie widuję tam osoby, które przebiegają między samochodami, aby przekroczyć tę ulicę. Wymalowanie w tym miejscu PDP i ustawienie znaków D6 podniosłoby ich bezpieczeństwo. Proszę o odpowiedź mailem, w terminie wynikającym z art. 35 KPA oraz informowanie mnie o działaniach podejmowanych w powyższej sprawie."

 Kilka dni później nadeszła odpowiedź:

bednarska2

Ponieważ w pierwszej połowie roku nic się nie zmieniło, pan Karol 2 lipca 2015 spytał, kiedy ZDiT zrealizuje obietnicę. Tego samego dnia dostał odpowiedź:

 

Przejście zostanie wyznaczone w ramach odnawiania oznakowania poziomego po ciągu ul. Bednarskiej.

Kwestia 3-4 dni.”

 

 Już następnego dnia został postawiony znak informujący o przejściu dla pieszych:

bednarska3

 

Ostatecznie kilka dni później przejście zostało wymalowane:

 

bednarska4

 


Masz sprawę, którą możemy opisać? Utnąłeś/ utnkęłaś w martwym punkcie? Potrzebujesz wsparcia, w napisaniu pisma? Nie wiesz jak przekonać urzędników do wprowadzenia zmiany poprawiającej bezpieczeństwo? Skontaktuj się z nami. Oferujemy wsparcie merytoryczne (eksperckie), pomożemy Ci skontruować pisma, znajdziemy razem z Tobą odpowiednie paragrafy na poparcie Twojego pomysłu, pomożemy przetłumaczyć odpowiedzi z "urzędniczego" na polski.


Tekst: KS

Zdjęcia: KS