Na początku kwietnia odbyło się spotkanie w Zarządzie Dróg i Transportu wraz z przedstawicielami Rady Osiedla Stoki. Omówiono na nim przygotowany przez nas projekt oganizacji ul. Janosika

Przez kolejne trzy tygodnie zespół projektantów nanosił zaproponowane poprawki – m.in. postanowiono poprawić czytelność skrzyżowania ul. Telefonicznej z ul. Janosika (poprzez wymalowanie pasów ruchu), dodać azyle dla pieszych przy przejściach dla pieszych czy zrezygnować z wyniesionych przejść dla pieszych (ze względu na obecność komunikacji zbiorowej). Niektóre uzgodnione zmiany w projekcie wymagają nakładów inwestycyjnych i zostały odsunięte w czasie (do czasu utwardzenia dróg gruntowych) czy informacji pozyskanych przez Radę Osiedla (zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w okolicy szkoły). 25 kwietnia projekt organizacji ruchu po poprawkach został ponownie przekazany do Zarządu Dróg i Transportu i Rady Osiedla Stoki.