Sienkiewicza-Piłsudskiego, zakaz ruchu

English logo of project Safe City

Na początku kwietnia odbyło się spotkanie w Zarządzie Dróg i Transportu wraz z przedstawicielami Rady Osiedla Stoki. Omówiono na nim przygotowany przez nas projekt oganizacji ul. Janosika

Przez kolejne trzy tygodnie zespół projektantów nanosił zaproponowane poprawki – m.in. postanowiono poprawić czytelność skrzyżowania ul. Telefonicznej z ul. Janosika (poprzez wymalowanie pasów ruchu), dodać azyle dla pieszych przy przejściach dla pieszych czy zrezygnować z wyniesionych przejść dla pieszych (ze względu na obecność komunikacji zbiorowej). Niektóre uzgodnione zmiany w projekcie wymagają nakładów inwestycyjnych i zostały odsunięte w czasie (do czasu utwardzenia dróg gruntowych) czy informacji pozyskanych przez Radę Osiedla (zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w okolicy szkoły). 25 kwietnia projekt organizacji ruchu po poprawkach został ponownie przekazany do Zarządu Dróg i Transportu i Rady Osiedla Stoki.

 

About project

The project „Safe City – a different way” is financed with a sum of 285 000 zł from Norway, Iceland and Liechtenstein as part of Citizens for Democracy Programme (implemented by the Stefan Batory Foundation in partnership with the Polish Children and Youth Foundation) with EEA Funds. The project is aimed at increasing the influence of citizens of Łódź on decisions and actions, which are to ensure road traffic safety and quality of public space.

Project partners