Bednarska - Dygasińskiego, przejście

English logo of project Safe City

Pan Karol z Łodzi zauważył potrzebę wymalowania przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Bednarkiej i Dygasińskiego, w związku z tym 17 kwietnia 2015 postanowił napisać pismo do Zarządu Dróg i Transportu. Sprawa została pozytywnie rozpatrzona!

Metryczka sprawy

  • Lokalizacja: skrzyżowanie ul.Bednarska/ ul.Dygasińskiego

  • Problem: Brak przejścia dla pieszych

  • Propozycje rozwiązania: Wymalowanie przejścia dla pieszych

  • Jednostka właściwa do realizacji zadania: Zarząd Dróg i Transportu.

  • Etap: sprawa załatwiona!

Opis sprawy 

Pan Karol z Łodzi zauważył potrzebę wymalowania przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Bednarkiej i Dygasińskiego, w związku z tym 17 kwietnia 2015 postanowił napisać pismo do Zarządu Dróg i Transportu:

"Zwracam się do Państwa z prośbą o wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Bednarska

i Dygasińskiego. Jak widać z poniższego zdjęcia miejsce to zachęca do przechodzenia z ciągu ulicy Dygasińskiego do parku po przeciwnej stronie Bednarskiej.

 bednarska1

Codziennie widuję tam osoby, które przebiegają między samochodami, aby przekroczyć tę ulicę. Wymalowanie w tym miejscu PDP i ustawienie znaków D6 podniosłoby ich bezpieczeństwo. Proszę o odpowiedź mailem, w terminie wynikającym z art. 35 KPA oraz informowanie mnie o działaniach podejmowanych w powyższej sprawie."

 Kilka dni później nadeszła odpowiedź:

bednarska2

Ponieważ w pierwszej połowie roku nic się nie zmieniło, pan Karol 2 lipca 2015 spytał, kiedy ZDiT zrealizuje obietnicę. Tego samego dnia dostał odpowiedź:

 

Przejście zostanie wyznaczone w ramach odnawiania oznakowania poziomego po ciągu ul. Bednarskiej.

Kwestia 3-4 dni.”

 

 Już następnego dnia został postawiony znak informujący o przejściu dla pieszych:

bednarska3

 

Ostatecznie kilka dni później przejście zostało wymalowane:

 

bednarska4

 


Masz sprawę, którą możemy opisać? Utnąłeś/ utnkęłaś w martwym punkcie? Potrzebujesz wsparcia, w napisaniu pisma? Nie wiesz jak przekonać urzędników do wprowadzenia zmiany poprawiającej bezpieczeństwo? Skontaktuj się z nami. Oferujemy wsparcie merytoryczne (eksperckie), pomożemy Ci skontruować pisma, znajdziemy razem z Tobą odpowiednie paragrafy na poparcie Twojego pomysłu, pomożemy przetłumaczyć odpowiedzi z "urzędniczego" na polski.


Tekst: KS

Zdjęcia: KS

About project

The project „Safe City – a different way” is financed with a sum of 285 000 zł from Norway, Iceland and Liechtenstein as part of Citizens for Democracy Programme (implemented by the Stefan Batory Foundation in partnership with the Polish Children and Youth Foundation) with EEA Funds. The project is aimed at increasing the influence of citizens of Łódź on decisions and actions, which are to ensure road traffic safety and quality of public space.

Project partners