Aktualności
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

We wspólpracy z Radą Osiedla Stoki, przygotowaliśmy projekt zmiany organizacji ruchu na obszarze wskazanym przez Radę Osiedla. 

 

Przygotowany przez nas projekt dotyczy ciągu ulic Janosika - Pszczyńskiej - Krokusowej, wraz ze skrzyżowaniami z ul. Powstańców Śląskich, ul. Telefoniczną i ul. Pomorską.

 

Głównymi problemami na obszarze opracowania są:

 • duży ruch samochodowy wykorzystujący ulicę Janosika jako "skrót" między osiedlami
 • duży ruch samochodów ciężarowych o znacznej masie, przy czym ulica ma charakter osiedlowy, a jezdnia nie posiada odpowiednich parametrów, aby był na niej ruch ciężarowy. Podczas wszystkich konsultacji wiele osób skarży się na drgania i pęknięcia ścian w domach. Mieszkańcy wnioskują o ograniczenie ruchu ciężarowego.
 • ignorowanie istniejącego ograniczenia prędkości do 40 km/h
 • brak przejść dla pieszych w optymalnych miejscach
 • bardzo niebezpieczne skrzyżowanie z ul. Pomorską
 • nieczytelne skrzyżowanie z ul. Powstańców Śląskich, przez co samochody parkują de facto na środku skrzyżowania.

Ponadto:

 • zróżnicowany stan nawierzchni, przeważnie zły, zdegradowany przez samochody ciężarowe
 • brak chodników
 • bardzo zróżnicowane ukształtowanie terenu ułatwia przekraczanie dozwolonej prędkości.

Przygotowany projekt nie jest ostateczną wersją, a jedynie propozycją zmian, która może podlegać dalszej dyskusji.


 

 

Na całym przebiegu ulicy proponujemy pozostawienie dotychczasowego ograniczenia prędkości do 40 km/h, za wyjątkiem okolicy szkoły, gdzie z uwagi na wytyczenie nowych przejść dla pieszych, nowy przebieg skrzyżowania oraz lokalizację wielu budynków usługowych, ograniczenie powinno wynosić 30 km/h.

Sugerujemy ograniczenie możliwości wjazdu samochodom ciężarowym o masie powyżej 15 ton. Ograniczenie to będzie zatem dotyczyło największych pojazdów, mniejsze samochody dostawcze, będą miały możliwość wjazdu.

Zaprojektowaliśmy nowe przejścia dla pieszych w rejonach ulic:

 • Prezydenta,
 • Powstańców Śląskich (x2)
 • Morskie Oko,
 • Bronisława Czecha,
 • Telefonicznej (brakujące na jednym wlocie skrzyżowania),
 • Źlebowej
 • Pomorskiej (również brakujące na jednym wlocie).

Ponadto, te które były możliwe, zostały zaprojektowane jako wyniesione przejścia dla pieszych z gotowych elementów; jeśli nie było takiej możliwości, to w ich rejonach pojawiają się progi zwalniające w formie, albo progów płytowych, albo progów pinezkowych. Zarówno jedne jak i drugie stanowią łagodny próg, który nie podrzuca pojazdem.

 

Na całym przebiegu ulicy, proponujemy zastosowanie sierżantów rowerowych, czyli nowego oznakowania poziomego, wskazującego kierunek i tor jazdy rowerem oraz informującego kierowców o konieczności podzielenia się drogą. Rowerzystów znak ten informuje, że ich miejsce jest na jezdni, a nie na chodniku. Z danych Europejskiej Rywalizacji Rowerowej wynika, że ulica jest często wybierana przez rowerzystów.

 

Największe zmiany mogą pojawić się na skrzyżowaniach.

 

Skrzyżowanie ul. Pomorskiej, ul. Krokusowej i ul. Edwarda:

Stoki Stoki Stoki Stoki Stoki

Bardzo często dochodzi na nim do wypadków. Jest to zdecydowanie najniebezpieczniejsze miejsce w okolicy. Pierwszeństwo przejazdu obecnie przebiega po łuku. Do najczęstszych zdarzeń drogowych dochodzi w wyniku nie udzielenia pierwszeństwa przejazdu i są to najczęściej zderzenia boczne.

Ul. Pomorska jest drogą uczęszczaną przez samochody ciężarowe. Skrzyżowanie znajduje się również na trasie autobusów komunikacji zbiorowej. Zaproponowane przez nas rozwiązania uwzględniają te uwarunkowania. 

Naszą propozycją jest stworzenie ronda pinezkowego, z wyspą centralną z gotowego elementu z tworzywa sztucznego. Na skrzyżowaniu zostanie wprowadzony ruch okrężny. Nie będzie on jednak utrudnieniem dla większych pojazdów, ponieważ wyspa środkowa jest przejezdna. Przed rondem pinezkowym wymagane jest ustanowienia ograniczenia prędkości do 40 km/h. Jest to ograniczenie miejscowe i obowiązuje tylko w obrębie skrzyżowania.

  

Skrzyżowanie ul. Janosika i ul. Telefonicznej:

Stoki Stoki Stoki Stoki Stoki

Pierwszeństwo przejazdu obecnie posiada ul. Janosika, prawdopodobnie, z uwagi na ukształtowanie terenu. Przez skrzyżowanie przejeżdża tramwaj. Problemem jest ignorowanie ograniczenia prędkości przez pojazdy jadące z góry, od strony ul. Brzezińskiej.

Podobnie jak na ul. Pomorskiej, tutaj również proponujemy rondo pinezkowe. Nie jest to rewolucyjna zmiana, ponieważ na element centralny można najechać. Natomiast organizuje i zwęża optycznie skrzyżowanie, przez co wpływa na zmniejszenie prędkości. W celu ułatwienia przestrzegania dozwolonej prędkości na ul. Janosika, na pasie w kierunku z północy na południe, zostały zaprojektowane linie wibracyjne. Nie są to progi, tylko pasy malowane specjalną farbą, powodujące z jednej strony wytracanie prędkości, a z drugiej efekty dźwiękowe w samochodzie, jeśli jedzie się zbyt szybko. Stosowane się w rejonach miejsc niebezpiecznych i wymagających zmniejszenia prędkości. Na ul. Telefonicznej, po zachodniej stronie skrzyżowania zaprojektowaliśmy wyniesione przejście dla pieszych, w miejscu, w którym dotychczas brakowało przejścia. Ta zmiana będzie wymagała położenia fragmentu chodnika.

Zaprojektowanie wyniesionego przejścia dla pieszych tylko na jednym wlocie może budzić zastrzeżenia. Powodem tego jest fakt, że tylko w tym miejscu istniejące krawężniki są równoległe względem siebie i pozwalają na to, aby zastosować gotowy element, bez konieczności docinania go. A jednocześnie przejście po tej stronie skrzyżowania, jest głównym szlakiem pieszych od przystanku tramwajowego na północ osiedla, a także z północy osiedla do sklepów, które są na południowo-zachodnim narożniku. To wynika też z uwarunkowania tym, że na dużym odcinku ul. Janosika, chodnik jest tylko po jednej stronie ulicy. W związku z tym wszystkim zaakcentowanie tego przejścia jest jak najbardziej uzasadnione.

 

Skrzyżowanie ul. Janosika i ul. Powstańców Śląskich:

Stoki Stoki Stoki Stoki Stoki Stoki Stoki Stoki Stoki Stoki

Przebieg tego skrzyżowania jest obecnie bardzo nieczytelny. Nie wiadomo w którym miejscu krzyżują się ulice i jaki obszar jest skrzyżowaniem. Brakuje przejść dla pieszych łączących przystanek autobusowy (po wschodniej stronie) ze szkołą i przychodnią oraz przystanek autobusowy (po zachodniej stronie) z ul. Powstańców Śląskich. Z tego powodu piesi przechodzą najkrótszą możliwą drogą, czyli w niedozwolonym miejscu. Zamiast wytyczyć wygodne przejścia w potrzebnych miejscach, są przez policję organizowane łapanki. Ponadto przez nieczytelność, samochody są notorycznie zaparkowane na środku skrzyżowania, ograniczając tym samym widoczność.

Celem naszego projektu było przede wszystkim zaprojektowanie przejść dla pieszych w niezbędnych miejscach. Przy obecnym wyglądzie tego skrzyżowania, nie było takiej możliwości. Należało wyznaczyć co jest jeznią, a co nią nie jest. Powstało skrzyżowanie w krztałcie litery T z ulicą Powstańców Śląskich, a jadąc w kierunku ul. Brzezińskiej - łuk drogi wraz ze zjazdem na drogę wewnętrzną przy szkole. W rejonie skrzyżowania są obecnie przystanki autobusowe, które działają trochę na zasadzie zatoki, czyli autobus stojący na przystanku można wyprzedzić. Proponujemy, żeby przy nowym układzie, ze względu na bezpieczeństwo pieszych, a w tym dzieci podróżujących do szkoły i przedszkola, nie było takiej możliwości.

Uwzględniliśmy to, że na tej trasie jeźdżą autobusy, w związku z tym zaprojektowaliśmy łuki odpowadające zajezdniom autobusowym. Pasy ruchu też w tym miejscu są szersze niż na pozostałej części ulicy. Na łukach są niezbędne poszerzenia. Pomimo tego, że ulica jest zaprojektowana dość rozrzutnie, udało się "odzyskać" duży teren z obecnej jezdni, na którym można urządzić całkiem atrakcyjną zieloną przestrzeń przed szkołą. Będzie ona służyć mieszkańcom, chcącymposiedzieć na powietrzu. Nie będą oni musieli wybierać w tym celu przystanków autobusowych, tak jak dotychczas. Zaproponowane zmiany w tym rejonie, nie tylko poprawią bezpieczeństwo, ale także zwiększą atrakcyjność placu przed szkołą.

 

Przygotowany projekt nie jest ostateczną wersją, a jedynie propozycją zmian, która może podlegać dalszej dyskusji.

Szczegółowe projekty można obejrzeć jako pliki PDF

 

 

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu