Aktualności
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

W połowie listopada odbyło się spotkanie z Zarządem Dróg i Transportu, w sprawie wypracowanej z mieszkańcamy zmiany organizacji ruchu na osiedlu Karolew.

Przekazane władzom miasta rozwiązania są efektem warsztatów z mieszkańcami w ramach projektu Bezpieczne Miasto – Inna Droga (zobacz pełną wizualizację), które odbyły się w lipcu tego roku.

Na spotkaniu, zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT), oprócz Fundacji Fenomen, obecni byli również przedstawiciele Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód.

Wszyscy obecni potwierdzili słuszność wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu oraz strefy skrzyżowań równorzędnych na całym osiedlu. Z aprobatą ZDiT spotkały się również wyznaczone w projekcie nowe miejsca postojowe m.in. wzdłuż ulicy Wróblewskiego. Dzięki czemu parkowanie na osiedlu zostanie uporządkowane, a kierowcy na pewno już nie będą mieli wątpliwości, gdzie mogą zostawić samochód, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla pieszych.

Ponadto w trakcie spotkania przedyskutowane zostały kwestie wjazdu na parking przy XXVI LO, doprecyzowano sposób parkowania wzdłuż ulicy Wróblewskiego, uzgodniono nasadzenia krzewów uniemożliwiających parkowanie na trawnikach oraz wielkości znaków.

Projekt po warsztatach z mieszkańcami został przekazany Zarządowi Dróg i Transportu. Zaproponowana organizacja ruchu jest aktualnie opiniowana przez Policję.

Ostateczną wersję jaką będzie wrowadzał ZDiT najprawdopodobniej będziemy w stanie przedstawić na początku grudnia 2015.

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu