Aktualności
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Po spotkaniach z mieszkańcami, warsztatach, przeanalizowaniu zgłoszeń i propozycji, przedstawiamy propozycje rozwiązań uspokojenia ruchu w północnej części Starego Polesia

 

Na dwóch warsztatach jaki przeprowadziliśmy w Miejscu Spotkań przy al. 1 Maja 40, spotkaliśmy się z mieszkańcami i aktywistami z tego rejonu miasta. Zebraliśmy kilkadziesiąt uwag i pomysłów co doskwiera najbardziej oraz jak można je rozwiązać. Staraliśmy się większość z nich uwzględnić w naszym opracowaniu. 

miniPolesieNasze propozycje dla terenu Starego Polesia (ograniczonego ulicami od północy ul. Legionów, od zachodu ul. Żeligowskiego, od południa ul. Zieloną i od wschodu ul. Wólczańską), skłądają się przede wszystkim z trzech elementów:

1) Dbałość o bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych i skrzyżowań. Dlatego też zasugerowaliśmy stworzenie tak zwanych "uszu myszki miki", a także tam gdzie się da odseparowanie miejsc parkingowych od chodników. Ma to się przyczynić do lepszej widoczności pieszych, a także zapewnienia im komfortu poruszania się

2) Uporządkowanie miejsc parkingowych w taki sposób, aby samochody parkowały w sposób niezagrażający bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu (piesi i rowerzyści), nie niszczyły chodników. Układając nowe miejsca parkingowe postaraliśmy się, aby ich liczba się nie zmniejszyła, w niektórych lokalizacjach udało się nam nawet wyznaczyć dodatkowe miejsca. 

3) Wprowadzenie infrastruktury rowerowej adekwatnej do funkcji i znaczenia ulicy. Zasugerowaliśmy dwukierunkowy ruch na al. 1 Maja oraz sierżanty rowerowe na innych ulicach

Propozycja dla al. 1 Maja - dwukierunkowy ruch rowerowy  
     

Propozycja reorganizacji miejsc parkingowych na ul. Strzelców Kaniowskich  
          

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu