Aktualności
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Po spotkaniach z mieszkańcami, warsztatach, przeanalizowaniu zgłoszeń i propozycji, przedstawiamy propozycje rozwiązań uspokojenia ruchu na osiedlu Karolew

Proponujemy wprowadzenie strefy tempo-30 na całym obszarze Karolewa. Takie rozwiązanie istotnie podniesie bezpieczeństwo na drodze, poprzez zmniejszenie różnicy prędkości pomiędzy samochodami, a innymi uczestnikami ruchu, ponadto upłynni jazdę i zwiększy przepustowość skrzyżowań równorzędnych. W naszym projekcie wprowadzamy rownież system skrzyżowań równorzędnych zmuszających kierowców do myślenia.
Przed przejściami dla pieszych proponujemy montaż poduszek berlińskich (progów zwalniających) w celu ograniczenia prędkość samochodów osobowych, jednocześnie nie zakłócając ruchu pozostałych użytkowników dróg. Uważamy, że ta forma uspokojenia ruchu sprawdziłaby się na ulicach: Karolewskiej, Bratysławskiej, a także na Wróblewskiego.
Instalacja progu sinusoidalnego na ulicy Wróblewskiego wykonanego z prefabrykatu betonowego poprawiłaby bezpieczeństwo. Odpowiednie wyprofilowanie stwarza komfort wszystkim uczestnikom ruchu (przy jeździe z prędkością nie większą niż 30 km/h).
Minirondo przejezdne o średnicy 3m na skrzyżowaniu ul. Bratysławskiej, Karolewskiej i Wileńskiej. (nie będzie stanowić problemu dla pojazdów ciężarowych oraz komunikacji miejskiej). Dzięki temu rozwiązaniu poprawi się bezpieczeństwo ruchu, redukując ilość punktów kolizji na tradycyjnym, czterowylotowym skrzyżowaniu. Rozwiązanie to pozwoli na upłynnienie ruchu.

Zmienność geometrii jezdni, poprzez wprowadzenie naprzemianległego parkowania równoległego. Wyznaczone miejsca parkingowe wymuszają na kierowcy “esowanie” toru jazdy. Zastosowanie takiego rozwiązania wzdłuż ulic Wileńskiej i Wróblewskiego zmniejszy prędkość pojazdów oraz ureguluje sytuację parkingową na osiedlu.

Innym rozwiązaniem, które proponujemy, jest zawężanie pasów ruchu, poprzez wymalowanie na jezdni znaków poziomych lub wprowadzenie wysp z prefabrykatu. Dzięki czemu, szerokość pasa ruchu zostanie dostosowana do panujących tam warunków. Również tarcza skrzyżowania ulic Bratysławskiej i Wróblewskiego zostanie częściowo zawężona poprzez znaki poziome. Zawężenia pasów ruchu na ulicy Bratysławskiej uzyskamy, dzięki wytyczeniu pasów rowerowych.

 

Skrzyżowanie ul. Wróblewskiego z ul. Bratysławską 

               

Skrzyżowanie ul. Wileńskiej z ul. Karolewską i Bratysławską 
                   

Ulica Wróblewskiego zyska kilkadziesiąt miejsc parkingowych, dzięki umiejętnemu usytuowaniu miejsc postojowych przy krawężnikach. Naprzemienne ich ulokowanie spowoduje meandrowanie - uspokojenie ruchu.  

 
           

 

Propozycja aranżacji skweru nieopodal skrzyżowania z ul. Wileńską (vis a vis XXVI LO) 
         

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu