Mickiewicza-Kościuszki

English logo of project Safe City

Trwa doradztwo dla aktywnych obywateli we wpływaniu, z poziomu indywidualnego mieszkańca, na instytucje miejskie. Zauważasz problem dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogego w swoim otoczeniu? Możemy pomóc Ci dobrać odpowiednie narzędzia, aby sprawa ruszyła do przodu.

Metryczka sprawy

  • Lokalizacja: Południowo­zachodni narożnik al. Mickiewicza i al. Kościuszki.

  • Problem: Nielegalne parkowanie w obrębie skrzyżowania i na przystanku.

  • Propozycje rozwiązania: ustanowienie strefy płatnego parkowania, zainstalowanie słupków, postawienie patrolu straży miejskiej

  • Jednostka właściwa do realizacji zadania: Zarząd Dróg i Transportu.

  • Etap: sprawa w toku.

Opis sprawy

Południowo-zachodni narożnik skrzyżowania al. Mickiewicza i al. Kościuszki to problematyczne miejsce, rodzące spory pieszych z kierowcami. Ponieważ nie ma tam strefy płatnego parkowania, kierowcy parkują tam nieodpłatnie i nielegalnie.

W tej sprawie pani Maja wystosowała pismo dnia 05.03.2013 do Zarządu Dróg i Transportu, w którym zaproponowała ustawienie klombów, separatorów, płątnych miejsc parkingowych lub patrolu SM wraz z podaniem kosztów każdego z rozwiązań w skali roku. Ponieważ nie uzyskała odpowiedzi, w dniu 3.04.2013 ponowiła swoje pytanie.
Po trzech tygodniach dostała odpowiedź:

mickiewicza3

 

w załączniku ZDiT dołączył pismo od straży miejskiej:

 mickiewicza4

mickiewicza5

Ponieważ sytuacja nie poprawiła się, pani Maja wysłała kolejnego maila o treści:

"Szanowna Pani,

chciałabym się zapytać jak oceniają Państwo dotychczasowe działania Straży Miejskiej na narożniku al. Mickiewicza i Kościuszki - pytam w kontekście rozpatrywania przez Państwa możłiwości ustawienia separatorów lub donic.

W załączniku zdjęcia z narożnika wykonane w dniu dzisiejszym."

Do maila zostało dołączone zdjęcie, które udowadnia, że problem nielegalnego parkowania samochodów w tym rejonie nadal jest nierozwiązany

ZDiT przysłał odpowiedź:

"W odpowiedzi na pismo z dnia 19.08.2013r dotyczące reakcji na wykroczenia przez Straż Miejską informujemy, że Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi nie jest instytucją upoważnioną do oceny pracy tej służby."

Pani Maja się nie poddała. Po wysłaniu kolejnego maila, w którym przypomina o problemie dostała odpowiedź:

mieckiewicza7

Do końca października 2015 ma zostać zakończony remont odcinka centralnego trasy W-Z. Gdy to nastąpi pani Maja wyśle pismo, w którym przypomni o potrzebie ustawienia elementów uniemożliwiający wjazd samochodów na chodnik.


2 grudnia 2015 roku Zarząd Dróg i Transportu poinformował, że w 2016 roku zostaną podjęte działania zmierzające do wyeliminowania parkowania na w.w odcinku. W pierwszej połowie 2016 roku:

  1. po rozstrzygnięciu przetargu na dostawę mebli miejskich
  2. po uzgodnieniach z firmą, która daje gwarancję na nawierzchnię chodnika, 
  3. ZDIT postara się zamontować separatory aby "uniemożliwić lub choćby maksymalnie utrudnić" wjazd i parkowanie na chodniku.

Oto pełne pismo:

Odpowiedź na pismo, 2.12.2015

 


Tekst: Katarzyna Mikołajczyk

Zdjęcia: KM, MS

About project

The project „Safe City – a different way” is financed with a sum of 285 000 zł from Norway, Iceland and Liechtenstein as part of Citizens for Democracy Programme (implemented by the Stefan Batory Foundation in partnership with the Polish Children and Youth Foundation) with EEA Funds. The project is aimed at increasing the influence of citizens of Łódź on decisions and actions, which are to ensure road traffic safety and quality of public space.

Project partners