Aktualności
Polskie logo projektu Bezpieczne Miasto

Ożywiona dyskusja dookoła zmian na Karolewie czy poruszenie wśród mieszkańców Julianowa w związku z działaniami Fundacji Fenomen jest zrozumiałe. I należy się z tego zainteresowania mieszkańców cieszyć.

Po raz pierwszy od wielu lat mieszkańcy chcą rozmawiać na temat bezpieczeństwa i wyglądu ich najbliższej okolicy – nie za sprawą kolejnego tragicznego wypadku opisywanego w mediach. Przez wiele lat nie byliśmy pytani przez władze Łodzi czego chcemy na naszych ulicach, jak chcemy aby wyglądały.

Dlatego ponad dwa lata temu zdecydowaliśmy się rozpocząć projekt edukacyjny Bezpieczne Miasto – Inna Droga skierowany właśnie do mieszkańców naszego miasta. Chcieliśmy wyjaśnić nie tylko takie pojęcia jak „tempo-30”, „szykana”, „antyzatoka”, „poduszka berlińska” czy inne specjalistyczne i branżowe pojęcia („klasa drogi”, „normatyw parkingowy”, „projektowanie uniwersalne”). Ale przede wszystkim uzmysłowić mieszkańcom, że mają prawo decydować o swojej okolicy.

Edukacja

Przez kolejne miesiące wraz z ekspertami z całej Polski przygotowywaliśmy publikacje poświęcone konkretnym tematombezpieczeństwo przy szkołach, kwestie oświetlenia ulic, przestrzeń współdzielona i inne. Pokazywaliśmy konkretne rozwiązania i podawaliśmy przykłady miejsc gdzie w Łodzi można je zastosować. Dodatkowo, za każdym razem wyjaśnialiśmy jak mieszkaniec Łodzi może samodzielnie wpływać na zmiany w mieście – czy poprzez kontakt z Urzędem Miasta, Radą Miejską, Radą Osiedla czy własną Spółdzielnią Mieszkaniową. Informacje te są dostępne na stronie www.innadroga.dlalodzi.info

Elementem projektu były także warsztaty na trzech wybranych obszarach. Obszarach o różnej zabudowie – bloki (Karolew), kamienice (Stare Polesie) oraz zabudowa jednorodzinna (Julianów). Pokazaliśmy – metodologiczne – jak można prowadzić dialog z mieszkańcami. Przygotowaliśmy i opracowaliśmy wizualnie wszystkie dostępne analizy ruchu i wypadków na wybranych obszarach, przygotowaliśmy katalog rozwiązań odpowiednich dla danego obszaru (nie proponowaliśmy mieszkańcom rozwiązań niezgodnych z prawem i opinią Zarządu Dróg i Transportu), i co najważniejsze – rozmawialiśmy z mieszkańcami o ich terenie patrząc na ulicę a nie na mapę. 

karolew-mini karolewplanminiWyszliśmy z założenia, że mieszkańcy nie muszą znać się ani na czytaniu specjalistycznych map ani projektów organizacji ruchu – dlatego przygotowywaliśmy wizualizacje z propozycjami rozwiązań. To był punkt wyjścia do dalszych rozmów o problemach osiedla.

Punkt wyjścia a nie gotowe rozwiązanie

Cieszy nas zainteresowanie mieszkańców Julianowa naszym projektem – jest to czas aby usiąść z władzami Łodzi a także z przedstawicielami Rady Osiedla przy stole i zastanowić się jak sprawić by Julianów był jeszcze bardziej przyjaznym i bezpiecznym osiedlem.

Także w przypadku Karolewa zainteresowanie wprowadzonymi tam zmianami jest bardzo duże. Na niespotykaną dotąd w Łodzi skalę zainstalowano na Karolewie (niewielkim kosztem!) wiele różnych elementów uspokojenia ruchu. Niestety część powielanych opinii o tych rozwiązaniach opiera się na nieprawdziwych informacjach. Dlatego serdecznie zapraszamy na rozmowę o Karolewie w poniedziałek 18 stycznia.

Włączajmy mieszkańców do dyskusji

W Łodzi po 4 latach prac – powstał Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warto w jego realizację włączyć także mieszkańców – traktując ich jako partnerów do rozmowy. I przyjmując, że mieszkaniec nie musi wiedzieć czy próg zwalniający montuje się 20 czy 40 metrów przed przejściem dla pieszych. Ale jednocześnie, to mieszkaniec wie czy pozwoli swojemu dziecku samodzielnie pójść do szkoły lub sklepu. Rolą organizacji pozarządowych oraz władz jest znalezienie takiego rozwiązania, aby to umożliwić.

Mieszkańcy Łodzi są gotowi do rozmów o swojej okolicy. Przez 18 miesięcy trwania projektu Bezpieczne Miasto Inna Droga przygotowaliśmy obszerny katalog rozwiązań które mogą być stosowane na ulicach naszego miasta. Materiały te są dostępne dla każdego – także dla włodarzy miasta.

Katarzyna Mikołajczyk

 

O projekcie

Projekt „Bezpieczne miasto – inna droga” korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej.

 

Wszystkie materiały na tej stronie posiadają licencję CC-BY-SA - zatem można z nich korzystać bezpłatnie pod warunkiem podania źródła materiałów oraz ich autora (proponowany opis: >>Autor: imię i nazwisko autora danego tekstu dla Fundacji Normalne Miasto - Fenomen; źródło: www.innadroga.dlalodzi.info; link do konkretnego materiału <<).

Partnerzy projektu